Welkom bij de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN!

awnrijnstreek@hotmail.com [Let op: het email adres is veranderd! ]

Meehelpen met opgraven?
Heb je belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kun je bij de veldcoördinatoren vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen komen en voor de precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt er op gewezen dat ervaring absoluut niet vereist is.

Meehelpen met de vondstverwerking? 
Het determineren, invoeren in een database. tekenen, fotograferen en restaureren van de vondsten  vindt plaats op  maandagavond  (20:00-22:00) en op dinsdag (11:00-16:00) in onze werkruimte in het Archeologiehuis Zuid-Holland. Aan de deurklink hangt een bel (die je links op de foto ziet), je bent van harte welkom!

 

 

Het Archeologiehuis Zuid-Holland
Het Archeologiehuis is een reconstructie van een Romeinse hoeve die in Rijswijk is gevonden, de “Villa van Rijswijk”. Het staat voor de ingang van het Archeon en je kunt er alles vinden over de archeologie van Zuid-Holland

Archeonlaan 1A
2408 ZB Alphen aan den Rijn