De Renus reeks is een reeks van rapporten/boeken van grotere opgravingen. Losse exemplaren zijn te bestellen via ons mailadres. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. awnrijnstreek@yahoo.nl

Binnenkort zijn verschillende rapporten hier gratis te downloaden.

Nr. 1, Pierre van Grinsven en Menno Dijkstra, De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn. Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse polder (169 p.) Leden € 27,- ; niet-leden € 32,-

Nr. 2, Menno Dijkstra, Leo den Hollander en Hans van der Meulen, Lisse – Kaaspakhuisje. Archeologische vondsten uit de Nieuwe Tijd bij het ‘Kaaspakhuisje’ in het centrum van Lisse (45 p.). Leden € 14,60 ; niet-leden

Nr. 3, Pierre van Grinsven en Dick van der Kooij (met een bijdrage van S. Comis), Hazerswoude-Dorp – Dorpsstraat 67. Verslag van een proefsleuf met sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de gemeente Rijnwoude (50 p.). Leden € 14,- ; niet-leden € 16,50

Nr. 4, Menno Dijkstra (met een bijdrage van Wim Kuijper), Terug naar Katwijk. Archeologisch onderzoek door de AWN-Rijnstreek in de Zanderij Westerbaan, 1998 en 2003 (74 p.). Leden € 15,25 ; niet-leden € 18,-

Nr. 5, Pierre van Grinsven, Het Wapen van Voorschoten, 2013. (71 p.). € 15,-

Nr. 6, Dick van der Kooij, Suus Sprey & Hans Postma, Romeins Bodegraven, 2013. (146 p.). € 21,50
En in deze aanhang van het Rapport nog enige interessante overwegingen over het Castellum van Bodegraven 28-03-2019: https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/wp-content/uploads/2019/05/Het-castellum-van-Bodegraven-28-03-2019-AWN-1.pdf

Nr. 7, Archeologisch onderzoek in Nieuwveen, locatie Muggenlaan. Een opgraving in Nieuwveen in 2012 door de vrijwilligers van de AWN-afdeling Rijnstreek en van de Historische Kring Liemeer, 2018. (69 p.). Leden € 18,25 ; niet-leden € 20,-

Nr. 8, Pierre van Grinsven (met een bijdrage van S. Bloo), Archeologisch onderzoek op het terrein van Donklaan 78 in Voorschoten, 2018. (47 p.)

Nr. 9, Pierre van Grinsven en Marieke van Dinter, Verkennend booronderzoek naar de ligging van de Oude Bodegrave te Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, mei 2015, 2018. (39 p.). Leden € 14 ; niet-leden € 16

Nr. 10, Pierre van Grinsven, Archeologisch onderzoek op het HEMA-terrein (voormalige Gevers Deynootschool) in Voorschoten (in 2004), 2018. (41 p.). Leden € 12 ; niet leden € 14

 Nr. 13, Pierre van Grinsven, Verkennende booronderzoeken in de gemeente Waddinxveen. Een bodemonderzoek op het terrein Alblas in Waddinxveen, Zuidkade 62 en verkennend booronderzoek naar de locatie van de oude kerk van Waddinxveen, 2018. (53 p.). Leden € 15 ; niet-leden € 17

Nr. 14, L.A. den Hollander, met een bijdrage van W. Kuijper, Een vroegmiddeleeuwse waterput in de Gemeente Oegstgeest, Nieuw-Rijngeest-Zuid (in 2012), 2018. (26 p.) Leden € 12 ; niet-leden € 14