Hieronder enkele relevante links. Suggesties voor aanvullingen horen we graag!

Regio’s

http://www.archeologiehouten.nl

http://independent.academia.edu/Naerdincklant

http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/Archeologische-waarden

http://vosarcheo.nl/publicaties/

Voor documentatie van AWN Naerdincklant


Archeologie Nederland Divers

http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed/archeologie

Voor het melden van een archeologische vondst.

http://www.cultureelerfgoed.nl

Op de website van het RCE is een groot aantal interessante publicaties te downloaden.

http://www.archeologieinnederland.nl

Kaarten, publicaties en praktische informatie zijn nu sneller en eenvoudiger te bereiken. Deze nieuwe website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

In DANS-EASY staat een groot aantal archeologische rapporten waarvan er veel zonder problemen gedownload kunnen worden. Registratie is wel vereist.

http://www.raap.nl

Raap heeft een nieuw magazine dat is te downloaden van hun website.

http://www.archeologischdepotutrecht.nl

De nieuwe website van het Provinciaal Archeologisch Depot is gelanceerd. Op de nieuwe website www.archeologischdepotutrecht.nl zijn bijzondere archeologische vondsten uit het provinciaal archeologische depot te bekijken. De vondsten zijn voorzien van hoge kwaliteit foto’s en vergezeld van korte, informatieve teksten. Op de website kunnen de vondsten doorzocht worden op periode, vindplaats, voorwerp, materiaal en thema.

http://www.aardeopdekaart.nl

Voor wie geïnteresseerd is in kaartmateriaal (kadastrale kaarten, AHN, oude kaarten, bestemmingsplankaarten, AMK-terreinen, enz) kan terecht op de site www.aardeopdekaart.nl.

Niet alles blijkt beschikbaar, maar wat er wel op staat is al interessant genoeg!

http://www.vuhbs.nl

Het bekijken van filmpjes over archeologie via de knop “volg ons via YouTube”


Determinatie Fora

http://www.duiten.nl

http://www.bonatiele.nl

http://www.muntenmuseum.nl

http://www.muntenbodemvondsten.nl

http://www.bodemvondstenwereld.nl

http://steentijd.forumup.nl

http://www.pieppiep.nl


Overig

http://www.detectoramateur.nl

http://www.geldmuseum.nl/museum/numis

http://www.thecoinhunter.com