Vondsten melden

U kunt bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) terecht voor het melden van vondsten binnen de provincie Utrecht. Het kan gaan om oogvondsten of om vondsten van detectoramateurs. U kunt uw vondst melden via de mail. Zo nodig komt iemand van het LEU bij u thuis. Vondsten zullen na overleg geregistreerd worden in het ARCHeologisch InformatieSysteem en na het melden ontvangt u van het meldpunt een rapportage van uw vondst. Uw melding draagt bij aan het inzicht en behoud van het archeologisch erfgoed. Voor alle duidelijkheid: uw vondst blijft uw eigendom!!

vondsten

U kunt een e-mail sturen naar meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl

Meer informatie vindt u op www.landschaperfgoedutrecht.nl