Art-nouveaukeramiek

Art nouveau siervaas, fa. Mijnlieff, ca. 1900. Foto: André Mol.

Op dinsdag 13 november houdt André Mol, lid en vrijwilliger bij onze afdeling, een lezing over art-nouveaukeramiek. Ook glas en metaal van deze stijl komen aan de orde. Wat is art nouveau, wat is art deco en wat treffen we aan in Nederland. De beide stijlen hebben zowel in Europa als in andere delen van de wereld een enorm belangrijke erfenis nagelaten.

Na een inleiding over art nouveau en art deco worden de oorsprong, de sociale achtergronden en de vormentaal behandeld, mede aan de hand van afbeeldingen en meegenomen stukken keramiek en metalen voorwerpen. Tevens worden aan de hand van voorbeelden, de relatie tot hedendaagse vormgeving (ook in reclame) aangestipt. In de lezing wordt met name de aandacht gevestigd op Europees (vooral Nederlands ) keramiek en de rol van de Amsterdamse en Haagse School uiteengezet.

Dinsdag 13 november, 20.00-22.00 uur
Locatie: onze werkruimte: Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk
Toegang gratis