Geschiedenis van de bewoning van Assendelft

Het ontstaan van Assendelft tot aan de volkstelling van 1829

Op dinsdag 9 oktober komt René Lute vertellen over zijn onderzoek naar de geschiedenis van woningen en bewoners uit Assendelft. In maart 2018 is zijn boek verschenen, met de titel Het ontstaan van Assendelft tot aan de volkstelling in 1829.

Ook komen vroegere fases aan de orde, zoals de door de AWN gevonden IJzertijdbewoning in Saendelft-West. Tevens kijken we naar de tijd van de Middeleeuwse ontginningen. Waarom ligt de Dorpsstraat op de huidige locatie zoals we die nu kennen? De kavels onhandig schuin t.o.v. de Dorpsstraat? De bestaande theorie dat het een dijkje is geweest uit een ontginningsfase, gaat er bij Lute niet in. Door zijn archeologische vondsten en ervaring heeft hij hierover een eigen theorie ontwikkeld.

Dinsdag 9 oktober, 20.00-22.00 uur
Locatie: onze werkruimte: Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk
Toegang gratis