Lid worden (en blijven) van de AWN  Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Geef uw adreswijzigingen, opzeggingen, e-mail-adressen, telefoonnummers, enz. via de e-mail door aan onze landelijk secretaris, Henk Kluitenberg (zie onder). Geef ook aan hem door wanneer u Archeologie in Nederland en AWN Magazine niet hebt ontvangen.

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

Soort lidmaatschap Kosten
A – het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. € 55,00
B – het jongeren-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14 t/m 27 jaar. In het jaar waarin men 28 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap. € 30,00
C – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot (op hetzelfde adres) al basis-lid is. € 25,00

Het afzonderlijke studenten-lidmaatschap is, tot en met een leeftijd van 27 jaar, samengenomen met het vorige jeugd-lidmaatschap tot één jongeren-lidmaatschap. Als student te boek staande leden zullen allen een schrijven ontvangen met nadere informatie en het verzoek om extra NAW-gegevens aan te reiken. Studenten, ouder dan 27 jaar, worden dan uitgenodigd om basislid te worden. Basis-leden t/m 27 jaar (op 31-12-2017) worden uitgenodigd dit kenbaar te maken bij onze secretaris om hun lidmaatschap om te zetten naar een jongeren-lidmaatschap.

Elk lid kan deelnemen aan alle landelijke en afdelings-activiteiten van de AWN en is (t/m 75 jaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis-leden en jongeren-leden ontvangen onze tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine beide vijfmaal per jaar. Alle leden hebben op de Algemene LedenVergadering uiteraard stemrecht.

U kunt zich bij de AWN aanmelden via de button onderaan deze pagina. Organisaties kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de landelijk secretaris (zie onder), waarna zij een gericht aanmeldingsformulier ontvangen.

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Bekijk voor nadere informatie eerst : de website van de LWAOW.

Na aanmelding ontvangt u van onze secretaris een bevestiging met uw lidmaatschapsnummer, betalingsgegevens en wel/geen/enkele exemplaren van onze tijdschriften (afhankelijk van het moment van aanmelding).

In Limburg heeft de AWN geen eigen afdeling. Men kan lid worden van de zuster-vereniging AVL (Archeologische Vereniging Limburg). In het noorden van Limburg kan aansluiting worden gezocht bij AWN-afdeling 16 (Nijmegen e.o.) ; in de rest van Limburg bij AWN-afdeling 23 (AVPK, Eindhoven).

Bij aanmelding vanaf 1 augustus: 60% korting…. en vanaf 1 december:  gratis (slechts één maand, maar wel met nazending van onze december-tijdschriften en alle andere rechten).

Inlichtingen: secretaris AWN (Henk Kluitenberg): h.kluitenberg@caesar-advies.nl 

 

Ga hier naar het aanmeldingsformulier.