2017-03-8 Wouter Vos – Romeinse sporen in Bodegraven

Afbeelding: amateurarcheologen van de afdeling AWN Rijnstreek aan het opgraven in Bodegraven

Op 8 maart vond de jaarvergadering plaats, met aansluitend een lezing van Wouter Vos over Romeins Bodegraven.
Archeologisch onderzoek in Bodegraven naar de Romeinse geschiedenis is lang door de professionals veronachtzaamd. Het nabijgelegen Alphen aan den Rijn, Zwammerdam en Woerden trokken meer aandacht en Bodegraven werd wat aan zijn lot overgelaten. Het gevolg was dat de amateurarcheologen van de afdeling Rijnstreek AWN een aantal decennia aan het roer stonden. Zij hebben veel van de Bodegraafse archeologie gered door binnen hun macht en middelen te documenteren wat er kon. Spectaculair daarbij was de vondst van een houten poortgebouw van ontegenzeggelijk een Romeinse vesting. Maar hoe paste dit nu precies in het grote plaatje? Over wat voor fort hebben we het hier? En op welke wijze past Bodegraven in de West-Nederlandse limes? Daarover hebben de amateurs een iets andere zienswijze dan de spreker van dezeavond, oud-bestuurslid Wouter Vos, die zijn kennis over Romeinse legerkampen (in theorie en praktijk) op Bodegraven heeft losgelaten. Neemt niet weg dat beide ‘kampen’ het over één ding eens zijn: Romeins Bodegraven doet er toe en moet beslist een vaste plek hebben op de limes-kaart van Nederland.

De lezing vond plaats in de werkruimte van de AWN in het gemeentelijk depot aan de Hazenkamp 66 te Arnhem.