6 september 2017 Eric Norde – Park Reehorst

Op 6 september organiseerde Vereniging Oud Ede in samenwerking met AWN-17 een lezing van Eric Norde over de opgravingen van 2014 – 2017 in Park Reehorst (Zandlaan). Bij deze opgravingen is een groot aantal boerderijplattegronden uit de ijzertijd gevonden, maar ook enkele boerderijen uit de volle middeleeuwen. De lezing van Leendert Louwe Kooijmans heeft als titel “Onze vroegste voorouders” en gaat over de steentijd.

Archeologische opgravingen in Park Reehorst tussen 2014 en 2017:   In verband met nieuwbouwplannen op het voormalige Sportpark Oranje in Ede is uitgebreid onderzoek gedaan naar sporen van bewoning uit vroeger tijden. Projectleider Eric Norde van het archeologisch bureau RAAP heeft met de regionale vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) dit voorjaar de laatste opgravingen verricht. Tijdens de lezing wordt de uitkomst gepresenteerd met het complete beeld van de rijke geschiedenis van dit deel van Ede-Zuid. Tijdens de opgravingen werden de resten van 18 boerderijen uit de IJzertijd (ca. 250 voor Chr.), meer dan 50 opslagplaatsen voor graan en een klein grafveld gevonden. Langs de Diedenweg zijn de resten van 6 grote boerderijen uit de Middeleeuwen (1000 na Chr.) ontdekt, samen met grote hooimijten, houten waterputten en misschien wel de oudste schaapskooi van Ede. Een prachtig resultaat, met volop nieuwe informatie over het Edese erfgoed.

Op deze avond zal ook het rapport van het onderzoek aan de Diedenweg nrs. 1 en 3 worden gepresenteerd. Bij de archeologische begeleiding van het uitgraven van de bouwput in 2004 werden een waterput en delen van boerderijen uit de 12e eeuw aangetroffen. Het rapport werd onlangs voltooid en is een goed voorbeeld van hoe op een kleine onderzoeksplek belangrijke resultaten kunnen worden geboekt.

De lezing is op woensdag 6 september in Zalencentrum ENKA aan de Doctor Hartogsweg 58. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur.