2017-10-11 ->Peter Vos – Over de bodem van Nederland

De bodem van Nederland grondig bekeken: wat zand, klei en veen ons vertelt over de landschapsgeschiedenis van ons land.

In de lezing werd ingegaan op welke wijze paleolandschapskaarten van Nederland worden samengesteld en welke processen en factoren verantwoordelijk waren voor het ontstaan van Nederland in het Holoceen (huidige warme klimaatperiode die ca. 11.500 jaar geleden begon). Met name de rol van de mens op de landschapsvorming zal speciale aandacht in de lezing krijgen. Verder werden de werkwijze en de gebruikte bronnen voor het maken van paleolandschappelijke reconstructiekaarten toegelicht. De getoonde reconstructiekaarten van Nederland zijn gepubliceerd in de ‘Atlas van Nederland in het Holoceen’. De recente update van deze kaarten is verschenen in het boek the ‘ The origin of the Dutch coastal landscape’.

Peter Vos is Kwartair geoloog en promoveerde op 10 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Origin of the Dutch coastal landscape, long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series”. Hij is werkzaam bij Deltares in Utrecht en gespecialiseerd in de Holocene kustgenese van Nederland. Een groot deel van zijn werk begeeft zich op het snijvlak tussen geologie en archeologie. Hij doet dit werk samen met zijn collega Sieb de Vries.

De lezing vond plaats op woensdagavond 11 oktober. De lezing begon om 20.00 uur in ons onderkomen aan de Hazenkamp 66 te Arnhem.