2018-01-10 Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsborrel met lezingen
woensdag 10 januari 2018, aanvang 19.00 u
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem

Op woensdagavond 10 januari is AWN, afdeling 17 het jaar goed begonnen met drie lezingen en een nieuwjaarsborrel.
  
De eerste spreker was Hans Roem van de Archeologische werkgroep Bergh. Hij hield een boeiende uiteenzetting over de vondsten in en om Montferland en speciaal uit ’s‑Heerenberg.  Vooral het beeldje dat ridder op paard voorstelde hield ons bezig. Is het een kopie van een schaakstuk uit de oudheid of toch niet? Wat is het dan wel?
Rob Nijsse van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog bracht een helder verhaal over de loopgraven en een Kochbunker in de buurt van de Utrechtseweg en het verloop van de Tweede Wereldoorlog rondom Arnhem. Mocht er nog iemand zijn die dacht dat archeologie zich alleen moet bezighouden met de prehistorie dan is die wel door Rob op andere gedachten gebracht.
  
Hans Dobbe van de Archeologische werkgroep Wageningen vertelde over de vele activiteiten van zijn werkgroep. Hij schetste hoe een enthousiaste groep vrijwilligers naar sporen uit het verleden zocht en daarbij soms op “verboden terrein” kwam. Resten van een oud kerkje, gebruiksvoorwerpen uit een voornaam landhuis en vele andere vondsten geven een indruk van vroegere bewoners.
De avond werd afgerond met toespraak van onze voorzitter Jan Verhagen waarna de aanwezigen elkaar bijpraatten. Deze avond verdient zeker navolging. Hopelijk zullen er volgend jaar, na het horen over deze nieuwjaarsborrel, meer leden aanwezig zijn.