2018-11-14 De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948

Leendert Louwe Kooijmans – De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948

De best onderzochte grafheuvels op Arnhems grondgebied liggen op het Landgoed Warnsborn, tussen het Huis (Groot Warnsborn) en de Leeren Doedel aan de Amsterdamse weg. Zes ervan werden zeventig jaar geleden opgegraven, maar daarover verscheen nooit een behoorlijke publicatie. Daardoor is het niet bekend wat er toen precies gevonden is. Alleen de highlights kregen herhaaldelijk aandacht: een bekergraf en de ‘Meelworstenberg’. Maar er zijn nog veel vragen en er is veel meer over dat onderzoek te zeggen. Waarom moesten er daar zo nodig vlak na de oorlog zes onbedreigde en ongeschonden heuvels worden opgegraven? Hoe ging het eraan toe bij die opgraving? Hoe is de documentatie ervan en wat kan die ons nog meer vertellen? In hoeverre houdt de oorspronkelijke interpretatie stand, of moet die met de kennis van nu worden bijgesteld?
Het onderzoek is in veel opzichten interessant. De resultaten van twee beker-heuvels en vier bronstijd-grafheuvels zijn belangwekkend, niet alleen voor de regio maar ook meer in het algemeen. We maakten kennis met Van Giffen, hoe hij aan het einde van zijn carrière probeerde de baas te worden van de hele Nederlandse archeologie, met name ook als ‘Hoofd’ van de nieuwe ROB; hoe hij een opgraving bestierde of beter gezegd liet uitvoeren, onder meer door twee studenten, die korte tijd later het roer van hem zouden overnemen, als hoogleraren in Groningen en Amsterdam: Waterbolk en Glasbergen. We zagen de worsteling met de ‘vreemde’ bodemprofielen, de eerste toepassing van pollenanalyse en een van de eerste C14-dateringen.
In een nieuw artikel, dat te vinden is op de site van het tijdschrift Palaeohistoria open access, is nu door prof. dr. Louwe Kooijmans alles op een rij gezet, op basis van de beschikbare dagrapporten, tekeningen en foto’s, bewaard in het Instituut in Groningen. De elf heuvels zelf, wat er nog van over is en de heuvels die niet zijn onderzocht, zijn nu alle beschermd als Rijksmonument. Omdat de bijbehorende woonplaatsen zich in de omgeving zullen bevinden, staat dit gebied nu als zone met hoge archeologische verwachting op de Archeologische Verwachtingskaart.
Het artikel over de grafheuvels van Warnsborn staat ook op de site van AWN-17 en is hier te downloaden.

 voor info van “Arneym”
Klik hier voor info van “Mijn Gelderland”