2019-01-09 Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie woensdag 9 januari 2019
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem

Ook in 2019 zijn we het jaar weer begonnen met een receptie, een toespraak van onze voorzitter en lezingen over de activiteiten van werkgroepen.
 
Onder het genot van een borrel en hapjes, besprak voorzitter Jan Verhagen de rol van amateurarcheologen bij opgravingen en rapportage. Vervolgens gaf Hans Dobbe van de Archeologische werkgroep Wageningen een uiteenzetting over vondsten in en rond Wageningen en hoe je met behulp van kaartmateriaal archeologisch onderzoek kunt doen.
De derde spreker was Hans Roem van de Archeologische werkgroep Bergh Hij gaf een boeiende lezing over de vondsten in Montferland en de rol die de lokale overheid kan hebben.
Rob Nijsse van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog vertelde over de sporen uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Arnhem en de mogelijkheid om een Duitse hangaar te behouden.