2019-06-12 lezing Huis Rijswijk – Jos van Nistelrooy

Huis Rijswijk te Groessen in de gemeente Duiven
het verband tussen landschappelijke en historische ontwikkeling en archeologische vondsten

Uit historische bronnen is bekend dat Huis Rijswijk een lange geschiedenis kent. Al in 838 wordt een curtis (centraal hof met domeinheer) in de buurt van Groessen, gemeente Duiven vermeld. Mogelijk werd daarmee een voorloper van Huis Rijswijk bedoeld. Ook “wijk” in de naam Rijswijk doet vermoeden dat de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. Dat Huis Rijswijk aan de binnenbocht van een oude Rijnmeander ligt, die naar men aanneemt in de 9e of 10e eeuw na Chr. dichtslibde, betekent dat Huis Rijswijk of de voorloper daarvan gesticht moet zijn na de 9e of 10e eeuw.
Burchten of havezaten, waar Huis Rijswijk een voorbeeld van was, kwamen in de middeleeuwen veel voor. Ze boden de bevolking in roerige tijden bescherming tegen vijandige legers of plunderaars.
In de jaren 2004 – 2014 verrichtten amateurarcheologen van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), afdeling Nijmegen e.o. en afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland meerdere veldverkenningen. De resultaten van deze en andere veldverkenningen zijn opgenomen in een rapport dat te downloaden is.

Op 12 juni 2019 gaf Jos van Nistelrooy hierover een goed bezochte lezing. Hij vertelde over de landschappelijke en historische ontwikkeling van de omgeving van Huis Rijswijk. Na de pauze werd een beschrijving gegeven van de archeologische vondsten en werden deze in verband gebracht met de landschappelijke en historische ontwikkeling. De aanwezigen werden uitgenodigd om mee te denken over vragen waar nog geen antwoord op gevonden was. Dat leverde interessante discussies op.
Jos van Nistelrooy is lid van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, heeft geografie gestudeerd en is in het onderwijs werkzaam geweest.