2019-09-21 Castellum Hoge Woerd, Utrecht

In 2019 bestaat onze AWN-afdeling 45 jaar en dat vierden we op 21 september. Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu een moderne interpretatie van het fort met wallen van zes meter hoog: Castellum Hoge Woerd. Achter de hoge muren bevindt zich o.a. een archeologisch museum. In 1997 werd in een uithoek van een van de eerste wijken van Leidsche Rijn op één dag de hele infrastructuur van de Romeinse grens (limes) gevonden: de grensweg, de rivier én een schip. Dat was de start van omvangrijk archeologisch onderzoek, het grootste in zijn soort ooit in Nederland gedaan. Dit leverde meerdere Romeinse schepen en wachttorens op en talrijke mooi bewaard gebleven gebruiksvoorwerpen die samen het verhaal vertellen over 3000 jaar wonen en werken in het Nederlandse rivierengebied. Ook leverde het onderzoek belangwekkende nieuwe inzichten op over het functioneren van de Romeinse limes in ons land. In 2007 is besloten om de verzamelde schatten en kennis bijeen te brengen en te presenteren, alleen al door de voor Noordwest-Europa unieke scheepsvondst van De Meern 1. Deze ligt in zijn geheel – inclusief alle scheepsinventaris – tentoongesteld in het museum. Erik Graafstal – stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht – leidde ons rond.

Na deze rondleiding was het tijd om te lunchen en ons 45-jarig bestaat te herdenken. Voordat het middagprogramma begon mochten wij, bij hoge uitzondering, in de replica van de Romeinse wachttoren klimmen!

Het tweede deel van het programma werd gevuld door de ArcheoHotspot die ook in het Castellum is gehuisvest. In mei 2017 kreeg de AWN toestemming van de RCE om een opgraving te doen bij de afgebrande boerderij de Croesen aan de Zogweteringlaan in Maarssen. De grote hoeveelheid materiaal is naar de ArcheoHotspot in het Castellum in De Meern gebracht om uitgewerkt te worden. Het gaat voornamelijk om roodbakkend materiaal en heel veel Delfts aardewerk. AWN-er Ton van Bommel, een zeer gedreven en ervaren amateur-archeoloog, leidde ons rond in de ArcheoHotspot.
De dag werd afgesloten met een drankje op het zonovergoten terras van het CastellumCafé.