2019-11-13 lezing kleipijpen – Jan van Oostveen


Jan van Oostveen gaf op 13 november een lezing over kleipijpen. Vanaf de late 16de eeuw wordt in de Nederlanden gerookt. Vanuit stratigrafisch opgegraven vondstcomplexen weten we dat in de late 16de eeuw uit kleipijpen is gerookt. Roken uit deze kleipijpen is tot in de 21ste eeuw, zij het op beperkte schaal – in gebruik gebleven.

Tijdens deze lezing werd beknopt ingegaan op de introductie van tabak in onze contreien. Vervolgens werd ingezoomd op de tabakspijpen die voor het roken werden gebruikt en waarvan vele exemplaren heden ten dage nog worden teruggevonden. De productie van tabakspijpen werd toegelicht. Hierbij werden voorbeelden gegeven van bedrijfsaardewerk / mallen welke bij de productie van kleipijpen worden gebruikt. De lezing werd gecontinueerd met de bespreking van diverse geheel versierde tabakspijpen. Sommige van deze tabakspijpen dragen een duidelijke (politieke) boodschap. Vervolgens werd inzage gegeven in de verschillende productiecentra van tabakspijpen binnen onze huidige landsgrenzen en de hierbij behorende afzetgebieden. De lezing werd afgesloten met de bespreken van enkele vondstcomplexen die de afgelopen jaren zijn opgegraven.

Jan van Oostveen doet onderzoek naar middeleeuwse- en postmiddeleeuwse vondstcomplexen waarbij hij is gespecialiseerd in de uitwerking van vondstcomplexen met tabakspijpen en (keur)loden. Voor meer informatie over zijn werk zie bijvoorbeeld:
https://independent.academia.edu/JanvanOostveen
https://www.facebook.com/SpecialisticArchaeologicalResearch/ en
https://janvanoostveenblog.wordpress.com/