2019-11-13 lezing kleipijpen – Jan van Oostveen

De lezing op woensdag 13 november vangt aan om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie.
Adres: Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Toegang: leden gratis, niet-leden €5.

Jan van Oostveen geeft op 13 november een lezing over kleipijpen. Vanaf de late 16de eeuw wordt in de Nederlanden gerookt. Vanuit stratigrafisch opgegraven vondstcomplexen weten we dat in de late 16de eeuw uit kleipijpen is gerookt. Roken uit deze kleipijpen is tot in de 21ste eeuw, zij het op beperkte schaal – in gebruik gebleven.

Tijdens deze lezing wordt beknopt ingegaan op de introductie van tabak in onze contreien. Vervolgens wordt ingezoomd op de tabakspijpen die voor het roken werden gebruikt en waarvan vele exemplaren heden ten dage nog worden teruggevonden. De productie van tabakspijpen wordt toegelicht. Hierbij worden voorbeelden gegeven van bedrijfsaardewerk / mallen welke bij de productie van kleipijpen worden gebruikt. De lezing wordt gecontinueerd met de bespreking van diverse geheel versierde tabakspijpen. Sommige van deze tabakspijpen dragen een duidelijke (politieke) boodschap. Vervolgens wordt inzage gegeven in de verschillende productiecentra van tabakspijpen binnen onze huidige landsgrenzen en de hierbij behorende afzetgebieden. De lezing wordt afgesloten met de bespreken van enkele vondstcomplexen die de afgelopen jaren zijn opgegraven. Uiteraard is het mogelijk om meegebrachte vondsten tijdens de pauze te determineren.

Jan van Oostveen doet onderzoek naar middeleeuwse- en postmiddeleeuwse vondstcomplexen waarbij hij is gespecialiseerd in de uitwerking van vondstcomplexen met tabakspijpen en (keur)loden. Voor meer informatie over zijn werk zie bijvoorbeeld:
https://independent.academia.edu/JanvanOostveen
https://www.facebook.com/SpecialisticArchaeologicalResearch/ en
https://janvanoostveenblog.wordpress.com/