Basiscursus Archeologie

Elk jaar verzorgt onze afdeling samen met afdeling Nijmegen e.o. (afd. 16) de Basiscursus Archeologie voor die mensen die graag wat meer theoretische en praktische kennis van archeologie willen hebben. Behandeld zullen worden de wetgeving rond de archeologie, de praktische kanten van archeologisch onderzoek, het vastleggen van de vondsten door middel van meten, tekenen en fotograferen en het determineren van vondsten. En dat zijn ook uw eigen vondsten want een van de cursusdagen is een veldverkenning op een braakliggende akker waar we interessante vondsten verwachten.

Programma
Dag 1, Dinsdag 14 januari 2020, 20-22.00 uur
Depot Nijmegen, Frans Peters.
Algemene inleiding:
Wat is Archeologie? Wat is de relatie met Geschiedenis? Wetgeving Malta voor bescherming Erfgoed. Wat is de taak van de Gemeente? Welke rol kunnen amateur archeologen, verenigd in de AWN, nog spelen? Positie metaaldetectoren. Overzicht huidige activiteiten afdeling 16. Bezoek aan Provinciaal Archief.

Dag 2, Dinsdag 21 januari 2020, 20-22.00 uur,
Depot Arnhem, Jan Verhagen.
Theorie Archeologie:
Wat komt er kijken bij een archeologische activiteit, zowel qua voorbereiding, uitvoering en rapportage? Aanleggen archeologische put. Uitzetten sporen, maken plattegronden, coupes paalgaten etc., wandaanzichten, Registreren van vondsten. Uitleg C14- datering en dendrologie. Invloed nieuwe Erfgoedwet en officiële registratie bij de Overheid.

Dag 3, Dinsdag 28 januari 2020, 20- 22.00 uur,
Depot Arnhem, Rob Nijsse.
Meten en Tekenen, theorie:
Uitgelegd wordt; hoe teken ik, met de hand en meetlint/-lat, een plattegrond van een put ? Hoe maak ik een goede coupe tekening (= doorsnede tekening) van een paalgat/ graf/ afvalkuil? Aandacht voor hoogteligging en plaatsing Noordpijl op tekening. Overzicht modern technieken zoals computer gestuurd tekenen met behulp van camera’s en drones.

Dag 4, Zaterdag 8 februari 2020, 10 – 13.00 uur,
Depot Arnhem, Rob Nijsse.
Meten en Tekenen, praktijk:
In het Depot Arnhem zijn, op de betonnen vloer, twee archeologische putten een aantal coupes van divers kaliber met krijt getekend. De cursisten moeten dit in groepjes van twee, een meet, de ander tekent, op papier vastleggen. Na afloop wordt verteld wat de cursisten getekend hebben.

Dag 5, Dinsdag 11 februari 2020, 20 – 22.00 uur,
Depot Nijmegen, Frans Peters en Rob Nijsse.
Vondstverwerking.
Deel Frans Peters.

Bij een goede vondstverwerking hoort een goede veldadministratie. Uitleg vondstkaartje bij gevonden voorwerpen tijdens een opgraving. In en outs van het schoonmaken van de vondsten. Splitsen van de vondsten in verschillende materiaalgroepen zoals metaal, aardewerk, glas etc. Werking vondsten lijsten en registratie. We gaan dit ook, in het echt!, oefenen op een groot aantal ter beschikking gestelde vondsten.
Deel Rob Nijsse.

Het lastigste, maar ook het meeste informatie verstrekkende determinatie is het aardewerk. Ingegaan zal worden in het determineren van de vele soorten aardewerk met hun globale datering. Ook dit onderdeel zal met praktische informatie in de vorm van oefenscherven geïllustreerd worden.

Dag 6, Zaterdag 29 februari 2020, 10 – 13.00 uur,
Schuytgraaf, Arnhem-zuid
Veldverkenning:
Op een braakliggend stuk land wordt naast elkaar gelopen en aandachtig naar de grond gekeken.
Alles wat daar niet, van nature, thuis hoort wordt meegenomen. Thuis wordt alles, voorzichtig, schoon gemaakt en op de laatste cursusdag….. zie volgende stuk tekst.

Dag 7, Zaterdag 7 maart 2020 10 – 13.00 uur,
Depot Arnhem, diverse ervaren AWN-ers.
Afsluitende dag en diploma uitreiking:
De schoon gemaakte vondsten van de Veldverkenning worden door iedere deelnemer zelf gedetermineerd. Hulp van deskundigen is beschikbaar om bij twijfel in te roepen. Aan het eind van deze sessie vertelt iedere deelnemer over zijn of haar meest bijzondere vondsten. De sessie wordt afgesloten met een officieus diploma, uitgereikt aan iedere deelnemer die met succes de cursus voltooid heeft.

Algemeen.
De kosten van de basiscursus zijn 30 euro. Hiervoor krijgen jullie een praktijkboek Archeologie en diverse tekstdelen van de behandelde stof in een map. Plus koffie en thee!
Kosten overmaken op bankrekening NL25 INGB 0001 7609 93,
t.n.v. AWN-17 Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie. Door betaling zijn jullie automatisch ingeschreven voor de basiscursus. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij emailadres: veldwerk.awn17@gmail.com.
Locatie Depot Nijmegen, AWN Afdeling 16: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD, Nijmegen. Klik hier voor een routebeschrijving.
Locatie Depot Arnhem, AWN Afdeling 17: Hazenkamp 66,  6836 BA, Arnhem.Klik hier voor een routebeschrijving.