Steentijdcursus

Cursus Het herkennen en determineren van stenen werktuigen.


De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve of vrijwillig in de archeologie bezig zijn en die te maken hebben met stenen werktuigen uit de prehistorie.
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een intentioneel gemaakte werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de bijgeleverde syllabus kunnen de cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode een werktuig is.
Voor wie meer wil weten biedt de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof in de syllabus, nog veel meer informatie. Het is aan de cursisten zelf om uit te maken of ze daarvan een dictaat willen opstellen maar voor wie zich in de stof wil verdiepen is zelfwerkzaamheid wel een vereiste.

De onderwerpen die behandeld worden zijn:
Perioden. Een overzicht en indeling van alle perioden die betrekking hebben op de steentijd.
Materialen. Er is meer dan vuursteen alleen.
Techniek. De techniek van het bewerken van (vuur) steen, de mogelijkheden daarvan en de zichtbare sporen die daarbij achterblijven.
Vormen. Toepassing en benaming.
Ontwikkeling in tijd. Het belangrijkste onderdeel van de cursus waarbij we gaan kijken hoe men in de verschillende perioden van de steentijd, met de verschillende technieken en materialen, werktuigen vervaardigde. We kijken hoe die zich onderscheiden van andere perioden, hoe we die indelen (typologie) en waarvoor ze gebruikt werden.
Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de nadruk uiteraard op de Nederlandse archeologie zal liggen met veel aandacht voor de periode na de laatste ijstijd.
Pseudo en kopieën. Hierbij gaan we in op de stenen met natuurlijke oppervlakte modificaties en die als pseudo artefacten bekend staan.

De cursus wordt gegeven door Rinus Houkes op 4 zaterdagochtenden van 9.30 – 12.30 uur in onze werkplaats aan de Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. Te bereiken met lijn 2 richting De Laar West, halte Poli Zuid. Klik hier voor een routebeschrijving.
De cursus wordt gegeven op 8, 15 en 29 februari en 7 maart 2020.
Aanmelden: r_houkes@zonnet.nl.
Het aantal inschrijvingen is beperkt, er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Omdat het een try-out betreft is deze cursus nu gratis.


Cursus najaar 2019
(verslag door Frank Veldt, één van de cursisten)
Van 16 november tot 7 december 2019 hebben tien enthousiaste leden vier zaterdagochtenden deelgenomen aan de cursus. De cursus was een try-out en werd gegeven door Rinus Houkes.
Allen kregen een syllabus die dermate verzorgd is dat hij bij goed gebruik zeker een hulp zal zijn bij het determineren van vondsten. Er werd veel opgestoken maar, om te zeggen dat er nu tien nieuwe steentijdspecialisten bij afd. 17 zijn, is nogal gewaagd.