Cursus stenen werktuigen

Cursus Het herkennen en determineren van stenen werktuigen.

De cursus is laagdrempelig en bedoeld voor mensen die beroepshalve of vrijwillig in de archeologie bezig zijn en die te maken hebben met stenen werktuigen uit de prehistorie.
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een intentioneel gemaakte werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de bijgeleverde syllabus kunnen de cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode een werktuig is.

Voor wie meer wil weten biedt de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof in de syllabus, nog veel meer informatie. Het is aan de cursisten zelf om uit te maken of ze daarvan een dictaat willen opstellen maar voor wie zich in de stof wil verdiepen is zelfwerkzaamheid wel een vereiste.

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Perioden. Een overzicht en indeling van alle perioden die betrekking hebben op de steentijd.
  • Materialen. Een overzicht van de gebruikte steensoorten en de herkomst daarvan.
  • Techniek. De techniek van het bewerken van (vuur) steen, de mogelijkheden daarvan en de zichtbare sporen die daarbij achterblijven.
  • Vormen. Toepassing en benaming.
  • Ontwikkeling in tijd. Het belangrijkste onderdeel van de cursus waarbij we gaan kijken hoe men in de verschillende perioden van de steentijd, met de verschillende technieken en materialen, werktuigen vervaardigde. We kijken hoe die zich onderscheiden van andere perioden, hoe we die indelen (typologie) en waarvoor ze gebruikt werden. Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de nadruk uiteraard op de Nederlandse archeologie zal liggen met veel aandacht voor de periode na de laatste ijstijd.
  • Pseudo en kopieën. Hierbij gaan we in op de stenen met natuurlijke oppervlakte modificaties en die als pseudo artefacten bekend staan.

De cursus wordt gegeven op 6, 13, 20 en 27 november 2021. Er kunnen maar 10 mensen tegelijk aan de cursus deelnemen dus het aantal inschrijvingen is beperkt. Aanmelden door het het overmaken van de kosten ad € 25,- op bankrekening NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v.: ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEENSCHAP V NEDERLAND AFD 17 Onder vermelding van: Cursus stenen werktuigen 2021 en persoonlijk emailadres en telefoonnummer.

Hiervoor krijgen jullie syllabus met afdrukken van de slides in een map. Plus koffie en thee! Door betaling zijn jullie automatisch ingeschreven voor de cursus.Cursus najaar 2019
(verslag door Frank Veldt, één van de cursisten)
Van 16 november tot 7 december 2019 hebben tien enthousiaste leden vier zaterdagochtenden deelgenomen aan de cursus. De cursus was een try-out en werd gegeven door Rinus Houkes.
Allen kregen een syllabus die dermate verzorgd is dat hij bij goed gebruik zeker een hulp zal zijn bij het determineren van vondsten. Er werd veel opgestoken maar, om te zeggen dat er nu tien nieuwe steentijdspecialisten bij afdeling 17 zijn, is nogal gewaagd.