2020-03-11 Algemene ledenvergadering+lezing J. Habraken

De bijeenkomst begon met een algemene ledenvergadering waarin de activiteiten van afgelopen jaar besproken werden, het financieel jaarverslag toegelicht werd en de plannen voor de toekomst aan de orde kwamen.

Aansluitend aan deze ledenvergadering was er de lezing Waar komen al die kastelen opeens vandaan?


De boeiende lezing ging over hoe nieuwe technieken en betere ontsluiting van bronnen leidt tot een toename van het aantal kasteellocaties in Nederland. In deze lezing werden nieuwe kasteellocaties binnen de regio Nijmegen, of beter gezegd in Lent gepresenteerd waarbij werd ingegaan op de onderzoeksmethoden. Naast bekende locaties, zoals kasteel Doornik, ook onbekende locaties, zoals Kasteel Lent aan de Steltsestraat en bijzonder de reconstructie van kasteel Ressen op basis van een kaart uit 1930 gebaseerd op een opgraving in 1870 die wonderwel op de juiste plaats was gelegd, zoals uit gecrowdfunde grondradar bleek onder de reconstructie! In tegenstelling tot de historische bronnen uit 1870 waren de muurresten niet verwijderd. Soort nepnieuws avant la lettreā€¦


De spreker was: Joris Habraken; Regioarcheoloog gemeenten Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.