2023-03-08 Lezing Geitenwaard – Eric Norde en Erik Verhelst

Op woensdagavond 8 maart gaven archeologen van RAAP (archeologisch
adviesbureau) een eerste impressie van het Romeinse heiligdom dat vorig jaar in de
uiterwaarden bij Pannerden (Herwen) nogal onverwacht door de AWN is
aangetroffen.


Er zijn gebouwplattegronden, stucwerk, beschilderingen,
bouwinscripties, altaren, tufstenen bassin (foto), munten enzovoorts opgegraven. De
ontdekking van het tempelcomplex is belicht in meer dan 100 nieuwsberichten over
de hele wereld. De uitwerking van de vondsten bevindt zich nog in een beginstadium,
niet zozeer vanwege de hoeveelheid, maar vooral doordat vanwege het bijzondere
karakter van de vindplaats is gekozen voor een gedegen voorbereiding. De
archeologen gaven daarom op deze vanavond alleen een eerste impressie van het
unieke Heiligdom. Bij deze lezing vertelden AWNers over de opgraving die zij eerder
op dezelfde locatie hebben uitgevoerd en waarbij o.a. bijzonder IJzertijd- en ook
ouder materiaal is aangetroffen.
Deze lezing werd uitzonderlijk goed bezocht (58 bezoekers waarvan 12 niet-AWN-leden).
De vorderingen van het onderzoek door RAAP zijn te volgen door te klikken op:
facebook, of instagram, of Linkedin.