• 2019-06-12 lezing Huis Rijswijk – Jos van Nistelrooy

  Huis Rijswijk te Groessen in de gemeente Duiven het verband tussen landschappelijke en historische ontwikkeling en archeologische vondsten Uit historische bronnen is bekend dat Huis Rijswijk een lange geschiedenis kent. Al in 838 wordt een curtis (centraal hof met domeinheer) in de buurt van Groessen, gemeente Duiven vermeld. Mogelijk werd daarmee een voorloper van Huis […]

  Lees verder
 • 2019-05-08 lezing René Isarin

  Romeinse archeologie in de ViA15: het Bemmelse grafveld … en meer In november 2017 werd nabij Bemmel tijdens archeologisch proefsleuvenonderzoek in het kader van de ViA15 (de nieuwe verbinding van de A15 met de A12) een stenen grafkist aangetroffen. Het bleek de eerste tastbare aanwijzing voor een bijzondere vindplaats. In de maanden die volgden werd […]

  Lees verder
 • 2019-03-13 ledenvergadering+lezing Tiel/Medel

  Het eerste deel van de avond werd besteed aan het jaarverslag 2018 van onze vereniging. Na een korte pauze volgde de lezing. Medel in de Romeinse tijd, immigranten uit het noorden opgravingen in Medel (Tiel), een bijzonder grafveld en rijke vondsten. In 2016 en 2017 vonden grootschalige opgravingen plaats bij Medel (in de buurt van […]

  Lees verder
 • 2019-02-13 lezing Koos Keijzer

  Ontstaan van de mens en zijn verspreiding over de aarde. Dit verhaal beslaat een periode van 7 miljoen jaar en schetst de ontwikkeling van de mens tot in onze tijd met als hoofdvraag: wanneer, waar en hoe zijn de menselijke soorten ontstaan en over de aarde uitgezwermd? Antwoorden hierop brengen weer andere vragen met zich […]

  Lees verder
 • 2019-01-09 Nieuwjaarsreceptie

  Nieuwjaarsreceptie woensdag 9 januari 2019 Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem Ook in 2019 zijn we het jaar weer begonnen met een receptie, een toespraak van onze voorzitter en lezingen over de activiteiten van werkgroepen.   Onder het genot van een borrel en hapjes, besprak voorzitter Jan Verhagen de rol van amateurarcheologen bij opgravingen en […]

  Lees verder