Basiscursus Archeologie

Elk najaar verzorgt onze afdeling samen met afdeling Nijmegen e.o. (afd. 16) de Basiscursus Archeologie voor die mensen die graag wat meer theoretische en praktische kennis van archeologie willen hebben. Behandeld zullen worden de wetgeving rond de archeologie, de praktische kanten van archeologisch onderzoek, het vastleggen van de vondsten door middel van meten, tekenen en fotograferen en het determineren van vondsten. En dat zijn ook uw eigen vondsten want een van de cursusdagen is een veldverkenning op een braakliggende akker waar we interessante vondsten verwachten.

Programma

Les 1. Het archeologisch proces, van vinden tot deponeren
Tijdens deze avond wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de archeologie. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: waarom kun je niet willekeurig aan de slag op een “interessante” plek?; wat zijn de mogelijkheden voor amateurs?; hoe werkt de archeologie in Nederland? Op deze avond wordt ook het archeologiedepot van de gemeente Nijmegen bezichtigd.

Les 2. Archeologisch onderzoek, methoden en technieken
Tijdens deze avond wordt dieper ingegaan op het archeologisch veldwerk. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe voorspel je de archeologische waarde van een bepaalde plaats? Hoe leg je de sporen bij een archeologisch onderzoek op een goede wijze vast? Ook zal worden ingegaan op het vervolg dat vastzit aan een onderzoek: determineren, dateren, faseren en interpreteren van het totale vondstcomplex.

Les 3. Meten en tekenen theorie
Deze ochtend komen theorie en praktijk van meten en tekenen aan bod met als doel tijdens een opgraving bij dit werk te kunnen assisteren. Aandacht wordt o.a. besteed aan tekenen op schaal, het intekenen van grondsporen en coupes en het inmeten van hoogten.

Les 4. Meten en tekenen praktijk
Het tijdens de theoriebijeenkomst behandelde wordt in de praktijk toegepast. van een simulatie van grondsporen op ware grootte wordt door de cursisten een veldtekening op schaal gemaakt.

Les 5. Archeologische veldverkenning

Deze keer vindt een archeologische veldverkenning plaats. Dit is een buitenactiviteit, waarbij u inzicht krijgt in het wat en hoe van een prospectief onderzoek. Plaats: omgeving Arnhem, exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Les 6. Determineren van vondsten
We gaan bekijken wat voor materialen we tijdens de veldverkenning hebben gevonden. Vervolgens richten we ons op een systematische verwerking van het gevonden materiaal. Tijdens deze laatste bijeenkomst worden de certificaten uitgereikt.De kosten voor de cursus bedragen € 30,- . Hierbij is inbegrepen een cursusboek en koffie/thee.
Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar Rob Nijsse: nijsse@bart.nl
We kunnen maximaal 20 mensen aan, dus geef je snel op!
Locatie werkruimte AWN Afdeling 16: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD, Nijmegen. Klik hier voor een routebeschrijving.
Locatie werkruimte AWN Afdeling 17: Hazenkamp 66,                       6836 BA, Arnhem.    Klik hier voor een routebeschrijving.