Hoewel bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze Internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. De AWN, afdeling 17 draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op deze site van de AWN, afd. 17 (https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland) wordt verwezen.

Wij doen ons uiterste best om de links zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden. Hierbij letten wij op de inhoudelijke en technische kwaliteit van een site. Hier worden bijvoorbeeld geen links geplaatst waarbij u overspoeld wordt met ‘pop-ups’. Mocht er toch een website geplaatst zijn die gebruikersonvriendelijk is of niet meer bestaat, dan stellen wij het op prijs als u ons dat meldt.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de AWN, afd.17 worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan onze webmaster.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die de AWN, afdeling 17 betreffen dan kunt u die stellen aan de secretaris of via postadres: Secretariaat AWN afd-17, van der Molenallee 131, 6865 CC Doorwerth.

Wij stellen het op prijs indien u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten op deze site aan ons meldt bij onze webmaster .