Documenten

 
AWN-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland houdt zich al ongeveer 40 jaar bezig met de archeologiepraktijk. Daardoor hebben we een grote hoeveelheid archeologische informatie beschikbaar. Die is nu nog voor een belangrijk deel analoog, maar aan het digitaliseren ervan zijn we inmiddels begonnen. Bij het verder uitbouwen van deze website zullen we die informatie toegankelijk maken. Dat zal niet van de ene dag op de andere gerealiseerd zijn.
 
Heel veel archeologische achtergrondinformatie is te vinden in onze bibliotheek. Zie de aparte webpagina hierover.
 
Daarnaast beschikken we over veldwerkverslagen van onze opgravingsprojecten. Deze zijn nu nog grotendeels analoog, maar zullen geleidelijk digitaal beschikbaar komen. Onder ‘archief’ zijn al wel diverse beknopte beschrijvingen van onze veldonderzoeken te vinden.