Erepenning voor Ben Clabbers

Op dinsdag 4 augustus j.l. verraste landelijk voorzitter Gajus Scheltema de niets vermoedende Ben Clabbers in de werkruimte van AWN-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland met de Algemene Erepenning van de AWN. Wanneer iemand van deze afdeling die erepenning verdient, is dat zeker Ben Clabbers. In totaal maakte hij vijftien jaar deel uit van het afdelingsbestuur, zeven jaar als voorzitter en acht jaar als secretaris. Als voorzitter bracht Ben rust en stabiliteit in de afdeling na een periode van interim voorzitters en bouwde hij aan een goede relatie met de nieuw aangestelde stadsarcheoloog van Arnhem. Mede hierdoor kon de afdeling menig archeologisch project ondersteunen in Arnhem en omgeving. Ook als secretaris functioneerde Ben voortreffelijk en konden de andere bestuursleden altijd op hem bouwen.

Ben staat bekend als iemand voor wie niets te veel is en op wie je altijd een beroep kunt doen en ook na zijn bestuursperioden bleef hij actief en betrokken binnen de afdeling. Zo nam hij de zorg voor ‘lief en leed’ op zich met aandacht voor de persoonlijke situatie van leden. Daarnaast bleef hij actief bij activiteiten van de afdeling zoals veldwerk, lezingen en evenementen. Kortom een AWN’er in hart en nieren, daarnaast nog op diverse andere terreinen actief voor de samenleving, zowel binnen als buiten de landsgrens.

Afdelingsvoorzitter Jan Verhagen onderstreepte de woorden van onze landelijk voorzitter met een fraaie bos bloemen. Zo’n dertig AWN’ers woonden de uitreiking bij en de organisatie kon hen allemaal een goed plekje te geven in de coronaproof gemaakte werkruimte. Zangeres Kirsten Berkx en gitarist Amir Swaab zorgden voor aangename muzikale intermezzo’s.