Erfgoededucatie

AWN afdeling 17 beschikt over leskisten, waarmee door scholieren aan de archeologische praktijk kan worden gewerkt.

De AWN en de Werkgroep jeugd en Archeologische erfgoededucatie hebben samen een nieuwe website www.archeologieopschool.nl gemaakt.
De website is ontwikkeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Op de website staan ook enkele van de door de AWN ontwikkelde lessen van het lespakket, Archeologie op school.