Uit het jaarverslag 2022

2022 Was een bewogen jaar in vele aspecten waarbij twee elementen alles overheersten. Ten eerste de Corona/Covid 19 pandemie, die nog veel maatschappelijke activiteiten onmogelijk maakten maar, gelukkig, langzaam afstand van ons nam. Ten tweede de inval van Rusland in de Oekraïne die ons niet alleen over veiligheid beter liet nadenken maar ook onze (te grote) energieconsumptie centraal in onze aandacht plaatste.
Daarnaast vond er in ons kleine AWN afdeling 17 wereldje ook nog een aardverschuiving plaats. We verhuisden van het royaal grote Gemeentelijk Depot naar een redelijk beperkte NIVON-ruimte.
Een hoogtepunt in 2022 was onze betrokkenheid bij de Geitenwaard opgravingen waarbij een belangrijke ijzertijdvindplaats in de eerste helft van 2021 centraal stond. Maar de klap op de vuurpijl was de ontdekking, door AWN-ers!, van een Romeins tempelcomplex. Velen van ons konden in 2022 helpen bij de officiële opgraving door RAAP.
Klik hier voor het volledig jaarverslag.

Uit het jaarverslag 2021

Het jaar 2021 heeft – net als 2020 – weer voor een groot deel in het teken van de corona-pandemie gestaan. Onze binnenactiviteiten waren in het eerste deel van 2021 vrij beperkt. Vanaf juli konden ze normaal plaatsvinden, maar vanaf midden-november waren er opnieuw beperkingen. Tegenover de beperking van de werkzaamheden in de werkruimte stond het veldwerk dat in de buitenlucht met inachtneming van 1,5 m afstand goed kon worden georganiseerd.

Onze verhuizing naar de nieuwe locatie is momenteel het belangrijkste aandachtpunt van het bestuur.
De nieuwe huisvesting is gevonden in het pand van NIVON-Arnhem aan de Molenbeekstraat 26A in Arnhem. We hebben goede verwachtingen van de samenwerking met NIVON-organisatie in het gebouw, zeker omdat we elkaar aanvullen in de programma’s die we aan elkaars leden bieden, waarin we mooie synergiën zien. De feitelijke verhuizing vindt plaats tussen 1 januari en 1 mei 2022.

Uit het jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is heel anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. Vanwege de coronapandemie hebben we onze verenigingsactiviteiten in een groot deel van het jaar moeten staken. Bij de uitbraak van de eerste coronagolf hebben we vanaf 18 maart onze activiteiten in onze werkruimte in Arnhem en in Cultura Erfgoed stilgelegd. Ook lezingen gingen niet door. In Ede zijn er enige online-activiteiten geweest en in Arnhem hebben we vanaf 4 augustus weer voorzichtig activiteiten opgestart. Maar vanaf 2 oktober was er sprake van een tweede golf en hebben we onze activiteiten opnieuw moeten staken tot voorbij het eind van het jaar.

Met het afsluiten van het jaar 2020 kijken we tevens vooruit naar 2021. In dit jaar zullen we ons moeten gaan voorbereiden op de verhuizing naar een nieuw onderkomen, die naar verwachting in 2022 zal gaan plaatsvinden.

Uit het jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was een jaar zonder grote veranderingen. In de samenstelling van het bestuur trad geen wijziging op. Er waren wel bijzondere gebeurtenissen, die de moeite waard zijn om te worden vermeld. Zoals de viering van ons 9e lustrum op 21 september in de vorm van een boeiende excursie in castellum de Hoge Woerd in Utrecht, met rondleiding bij het Romeinse schip, een prima lunch en een bezoek aan de archeohotspot.

Vaste activiteiten waren onze lezingen en de werkzaamheden van onze dinsdagploeg, veldwerk zoals de opgravingen in Arnhem-Schuytgraaf (Marasingel) en van de tweede Kochbunker bij het Arnhems Museum en de IJzertijddag in Wekerom. Bijzonder was de Dag van de Arnhemse Geschiedenis met een Romeins spektakelstuk dat mede door ons werd georganiseerd. Nieuw was de inzet van enkele van onze leden bij de Archeotrail Gelderland, waarbij we archeologische informatie gaven bij de Duno in Renkum en de motte Uplade in het Montferland. De try-out van de cursus “stenen werktuigen”, een steengoede cursus boordevol informatie, was een aanrader om te volgen.

Uit het jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was een jaar zonder grote veranderingen maar wel met talloze archeologische activiteiten. Vaste activiteiten waren onze lezingen en excursie, de werkzaamheden van onze (groeiende) dinsdagploeg, veldwerk zoals het onderzoekje bij Bennekom-Boekelo en diverse activiteiten van werkgroep WO-II, de Dag van de Arnhemse Geschiedenis en de IJzertijddag in de gemeente Ede. Een bijzondere dag was de opening van het erfgoedcentrum ‘Cultura Erfgoed’ in Ede, met de daaraan aansluitende open dag. Een goede faciliteit, die vraagt om gebruikmaking van onze kant. Gerda van Raan is voorlopig onze vooruitgeschoven post in Cultura Erfgoed.

Uit het jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was een jaar zonder grote veranderingen. Dat was de laatste jaren ervoor wel anders, omdat de verhuizing in oktober 2013 uit de Nijhoffstraat naar het archeologiedepot in de Hazenkamp nog tot in 2016 had doorgewerkt. Na een tijd in het magazijn te hebben gewerkt, kwam de bouw van een eigen werkruimte, de inrichting hiervan en de bouw en inrichting van de grote Gispenvitrine.

In het bestuur vonden in 2017 diverse mutaties plaats. Gerda van Raan en Anneke Ruterink hebben afscheid genomen van het bestuur, maar gelukkig niet van de archeologie en de AWN. Omdat er toch al twee vacatures waren, had ondergetekende als voorzitter wel wat zorgen over de bezetting, maar gelukkig bleken er drie nieuwe bestuursleden beschikbaar te zijn, die in de jaarvergadering op 8 maart dan ook bij acclamatie werden gekozen. Het betreft Juliette Staudt, die zich binnen het bestuur vooral met de collectie bezighoudt, Gonnie van Dijken, die de lezingen en excursies ging coördineren en Jos van Nistelrooy, die onze nieuwe penningmeester is. Er bleef dus maar één vacature open staan, die we in de jaarvergadering van 2018 hopen te kunnen opvullen, zodat we dan na lange tijd weer eens een voltallig bestuur hebben.

Het veldwerk in 2017 bestond uit enkele kleinere onderzoeken, zoals op 26 juni in Park Reehorst in Ede. Verder waren er enkele projecten van de Werkgroep WO-II, zoals Teerosen en FLAK-Koningsweg, terwijl van het project Oosterbeek Lage Oorsprong een fraai rapport werd uitgebracht. Daarnaast groeven diverse AWN-ers mee bij projecten van derden, zoals naast de Eusebiuskerk in Arnhem (aanleg Jansbeek) en bij Harskamp Smachtenburg.