Lenie Strijbosch overleden

Op donderdag 5 januari is Lenie Strijbosch-Blom (midden op de foto) overleden. Lenie was sinds 1980 lid van de AWN en heeft als vrijwilliger veel werkzaamheden verricht. Vóór de eeuwwisseling heeft zijn bij een groot aantal veldwerkprojecten meegegraven, vooral in Zevenaar en de Liemers. Bij de opgravingen van de middeleeuwse burcht in haar woonplaats Zevenaar was zij er altijd bij. Ook in het bij elkaar puzzelen van de vele scherven van dit project en het restaureren tot tientallen exposabele potten en schotels was zij actief en verrichte zelfs het leeuwendeel. Het restauratiewerk is zij blijven doen tot de AWN in 2013 moest vertrekken uit de werkruimte aan de Nijhoffstraat. Tot dan toe ging zij elke dinsdag op de fiets van Zevenaar naar Arnhem en terug.

In oktober bleek onverwachts dat Lenie een ernstige ziekte had. Zij zag spoedig in dat de strijd ongelijk zou zijn en zag af van intensieve behandelingen. Zelfs de sterkste boom wordt eens geveld. Lenie is 88 jaar geworden.