De landelijke AWN

De Nederlandse Archeologievereniging (voorheen “Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland”) is een landelijke vereniging, die zich ten doel stelt het beoefenen en bevorderen van de archeologie.
Sinds de oprichting in 1951 is het aantal leden gestegen naar 2900. De vereniging is onderverdeeld in 24 afdelingen, ieder met een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De landelijke vereniging geeft samen met Stichting Matrijs 5 keer per jaar het tijdschrift “Archeologie in Nederland” uit. De AWN organiseert tevens excursies in binnen- en buitenland, en geeft de gelegenheid tot deelname aan studie- en opgravingskampen in binnen- en buitenland.

Klik hier om de site van onze landelijke AWN te bezoeken.

AWN-17, een regionale afdeling van AWN

De afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland (afd. 17) heeft ca. 120 leden. Deze afdeling organiseert jaarlijks een achttal lezingen, enkele excursies en een aantal andere archeologische activiteiten. Vanaf 2022 beschikt AWN-17 over een aantal ruimten aan de Molenbeekstraat 26a in Arnhem-Noord. Hier vinden de binnenactiviteiten plaats.

De veldwerkploeg houdt zich bezig met opgravingen en streekverkenning. Bij graafwerk wordt overleg gepleegd met de provinciaal archeoloog of stadsarcheoloog en na afloop wordt het resultaat gemeld aan het Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Deze projecten worden in overleg met de desbetreffende instantie geleid door een van onze veldwerkleiders.

Tijdens de opgraving ingezamelde vondsten worden in onze werkplaats na reiniging van een nummer voorzien, waarna zij met behulp van de literatuur zo goed mogelijk worden gedetermineerd teneinde de ouderdom van de vondsten – daarmee van grondlagen waaruit zij afkomstig zijn – zo goed mogelijk vast te stellen. Voor zover zinvol worden de vondsten gereconstrueerd of gerestaureerd. Iedere dinsdag is een aantal leden bezig met vondstverwerking in onze werkplaats aan de Molenbeekstraat 26a (parkeren in de Willem van Kleeflaan!). Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een veldwerkverslag, dat voor leden en belangstellenden beschikbaar is.