1

Veldwerk 2012

Een bijzondere vondst
Op een grafheuvel van een van onze Arnhemse landgoederen stuitte terreinmedewerker (en lid van AWN-17) Johan van der Laak bij toeval op iets bijzonders: een halve, oude oorbel van zilver en brons. Als amateurarcheoloog zag hij meteen dat het een speciale vondst was. Nader onderzoek bij de Archeologische Dienst wees uit dat het om een oorbel gaat van ca. 2.500 vóór Christus, vermoedelijk afkomstig van een van de mensen die in de grafheuvel liggen. ‘De vrouw of man die deze oorbel droeg, moet veel aanzien hebben gehad’, volgens Johan. ‘Omdat er in die tijd in Nederland geen brons of zilver was, moet het sieraad in het buitenland gemaakt zijn.’
Bron: tijdschrift “Mooi Gelderland” uitgegeven door Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, jaargang 9 nummer 1.
Archeologische begeleiding Barneveld
Op 19 maart 2012 hebben twee leden van onze afdeling een archeologische begeleiding gedaan achter Museum Nairac in Barneveld.Achter het museum wordt een uitbreiding gerealiseerd. Historisch is bekend dat op deze plaats een schuur heeft gestaan met daarbinnen mogelijk een rosmolen. De locatie ligt op de rand van of net buiten de dekzandrug waar Barneveld is ontstaan. Vanwege de lage ligging heeft men hier in de loop van de tijd grondverbetering toegepast, waarschijnlijk o.a. door de laagte te gebruikten als afvaldump.De zwarte grond uit de bouwput achter museum Nairac werd doorzocht. Er werd o.a. middeleeuws aardewerk (grote oren) bodem- rand en wandfragmenten. Ook een scherf Westerwald. Twee stukken bot (waarschijnlijk koe) leisteen, estriken, smeedijzeren nagels, bouwfragmenten en dakpannen.
Veldverkenning Ulenpaslaan Arnhem
Op zaterdag 19 maart 2012 hebben twee AWN-leden (Mia Corbeek en Dénes Beyer) op verzoek van de gemeente Arnhem een kleine veldverkenning gedaan langs de Ulenpaslaan in Presikhaaf (Arnhem). Daar waren bij graafwerkzaamheden voor een ecologische verbindingszone menselijke botten gevonden. Deze botten zijn afkomstig van in de jaren 50 geruimde begraafplaatsen in de stad, waaronder waarschijnlijk op het Jansplein. De grond is in Presikhaaf terecht gekomen. We hebben de botten verzameld vanaf de slootkant en uit de storthopen. De gemeente is in overleg met begraafplaats Moscowa om te kijken of er een herbegraving kan plaatsvinden.
 

Archeologische opgraving centrum Ede
Op maandag 21 mei 2012 is een archeologisch onderzoek gestart op de hoek Bunschoterweg en Verlengde Amsterdamseweg in De Bospoort in Ede.Op het braakliggende terrein, waar enkele jaren geleden de Paasbergschool is gesloopt, zijn tijdens archeologisch vooronderzoek in 2010 restanten van een erf met boerderijen gevonden. De resten dateren vermoedelijk uit de Vroege Middeleeuwen of Laat-Romeinse tijd (250 tot 750 na Chr.). Tijdens de opgraving worden alle archeologische vondsten gedocumenteerd en uit de grond gehaald, zodat er straks een woonzorgcentrum gebouwd kan worden.Het onderzoek wordt uitgevoerd door archeologisch bedrijf Synthegra Archeologie bv uit Doetinchem in opdracht van de gemeente Ede en duurt tot uiterlijk 8 juni. Op donderdagmiddag 31 mei is de opgraving open voor publiek. Er is dan om 13 uur en om 15 uur een rondleiding mogelijk.
Opgraving aan de Hoogstedelaan in Arnhem
Sinds eind oktober loopt een grote opgraving van de gemeente Arnhem aan de Hoogstedelaan. Meer dan duizend sporen geven inzicht in de bewoningsgeschiedenis vanaf de steentijd, via de ijzertijd, vroege middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd. Ook de AWN leden werken mee aan deze opgraving. Aan deze opgraving werd ook meegeholpen door vier MAS-stagiaires: Isa, Bram, Sylvian en Jona.
Hieronder een verslagje van hun bevindingen en wat foto’s van de opgraving.
Hier zie je ons (foto 1, 2, 3 en 4), Mas stagiaires van de AWN 17, onder leiding van de gemeentearcheoloog Martijn Defilet, aan het werk bij een opgraving aan de Hoogstedelaan in Arnhem.
Graafmachines hebben de bovenste laag grond van dit terrein al weggehaald. Wij mogen nu gaan onderzoeken of er daar nog verder onder de grond sporen zijn te vinden, die erop wijzen, dat hier lang geleden mensen hebben gewoond.
Wij hebben bijvoorbeeld een aantal oude pijpensteeltjes en scherven van borden gevonden. Enkele dagen voor onze komst is op dit terrein een munt (foto 5) uit de Romeinse tijd opgegraven. Er werken hier een aantal archeologen van de gemeente Arnhem, die aan de hand van dit soort vondsten kunnen bepalen hoe oud de grond hier is en wat er zich hier allemaal heeft afgespeeld. Dat is natuurlijk ontzettend interessant om te weten!
We hebben erg veel geleerd van het helpen bij deze opgraving en we vonden het ook heel leuk om te doen.

   
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle veldwerk.