Veldwerk 2013

Het is al een tijd een gewoonte dat in de zomer de AWN een archeologische activiteit organiseert waar alle leden aan kunnen deelnemen. Vroeger was dit een echte “opgraving” maar tegenwoordig moeten we ons aan allerlei wettelijke kaders houden, hetgeen bekend staat onder de naam “Malta”. Wie weet of we dat in de Toekomst nog een beetje kunnen opschuiven maar voorlopig moeten we ons, zoals dit jaar, bezig houden met verkennende bezigheden:
een boor onderzoek en een veldwerkopname. Maar dat neemt niet weg dat de twee onderwerpen zeer interessant te noemen zijn: een booronderzoek naar de ligging van de Romeinse weg, de Limes, bij het vermoedelijke castellum Carvio bij Herwen en een Landesaufnahme (veel mooier woord!) op de Schans bij Westervoort.
Om met dat laatste te beginnen, de enige echte regendag met “koude” temperaturen, Twee grote delen opgenomen met restanten van vroeg Romeins tot 19de eeuws, Regout aardewerk (onder andere) aangedragen door een enthousiaste buurvrouw, die altijd de honden uitliet op dit terrein, nu in aanbouw waar al eeuwen mensen hebben
gewoond. De resterende gedeelten moeten we, als AWN, iemand anders zal het niet doen, in de komende maanden nog eens onderhanden nemen: zie oproep aan het eind! ! !
Hoofdactiviteit was echter het booronderzoek naar de Limes weg in Herwen. Onder bezielende leiding (en dat meen ik) van Jan Verhagen was een ambitieus traject uitgezet van circa 1,5 kilometer met boringen om de 5 meter; 300 boringen dus. met acht AWN-ers en veertien lokaal geïnteresseerden werd dit onderzoek, mede begeleid door twee studenten van de VU Amsterdam, uitgevoerd. Dénes Beyer en mijn persoon zorgden, onder leiding van Jan Verhagen, voor de organisatie. We kwamen, het weder dienende, tot circa 50 boringen.
Interessante “vondsten” waren lagen met kiezels, zie ook foto met de trotse vindster, en andere mogelijke posities van een “weg”. Alles is nog niet voltooid; nog 220 boringen te gaan. Maar ik stel voor dit project te voltooien, hetgeen betekent dat we, en de lokaal geïnteresseerden, een aantal zaterdagen in het najaar gaan besteden op deze archeologische zeer bijzondere locatie. Nader bericht en een uitnodiging tot deelname zullen volgen. Laat je niet afschrikken door het zware boorwerk; er is nog genoegbegeleidend werk, zoals registratie en uitzetten, te doen. Vervoer naar deze locatie kunnen we ook centraal regelen.
Tot slot een mooie tip van de sluier oplichten: eind september gaan een aantal duikers op zoek naar restanten van het echte Romeinse fort in de Bijland Plas onder leiding van, hoe kan het anders, Jan Verhagen. Ik ben benieuwd naar hun bevindingen!

Herwen locatie Bijland veldwerk

Herwen Bijland boring

Herwen Bijland veldwerk

Oproep! ! !
Oproep aan alle AWN leden om op zaterdag 31 augustus a.s. van 9.00 t/m 16.30h deel te nemen aan de Landesaufnahme van het resterende deel van de Schans in Westervoort. Kennis van zaken is een aanbeveling maar niet strikt noodzakelijk. Deel 1 t/m 3 is met redelijk succes belopen: vondsten uit allerlei bewoningstijden van af de Romeins tijd, tijdens de Zomeropgraving uitgevoerd. Nu nog 8 delen te gaan en we hebben een volledig beeld van de bewoningsgeschiedenis van deze bijzondere
plek, net voor dat de definitieve reconstructie vande Schans afgerond wordt en we er niet meer terecht kunnen.

Westervoort schans

   
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle veldwerk.