1

Veldwerk 2014

Het veldwerk bestond uit drie delen: Boorwerk in de oeverwal van de Oude Waal bij Herwen, assistentie bij de opgraving van een Romeins grafveld in Huissen en een prikaktie vanaf een ponton naar de Romeinse resten van het in de Bylandt plas bij Herwen gelegen (vermoedelijke) Romeinse castellum Carvium.

Boorwerk naar de Romeinse weg
Voor het tweede jaar werd onder leiding van Jan Verhagen vele boringen in de oeverwal van de Oude Waal uitgevoerd, en gedetermineerd op aanwezige grondsoorten, om de Romeinse legerweg, de Limes, te vinden die van Carvium naar Nijmegen en Arnhem gelopen moet hebben. Wist U bijvoorbeeld dat je kleiig zand of zanderige klei kunt onderscheiden door er een rolletje tussen je handen van te draaien? Lukt dat niet dan is KZ4, lukt het net wel: KZ3, kun je het rolletje ook nog een beetje buigen?: KZ2 en kun je er een cirkeltje van maken?, dan is het KZ1. Dat soort wijsheid doe je op door in juli (mooi weer) en augustus (veel regen) een week te boren met een twintigtal AWN-ers en lokaal geïnteresseerden. Zo’n 150 boringen verder kunnen we helaas nog niet zeggen dat we de Limes gevonden hebben; maar we geven het niet op: hij moet toch ergens liggen!

Prikaktie naar Romeinse resten Castellum in de Bylandt
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen bij het uitbaggeren van de Bylandt recreatieplas vele Romeinse resten boven water. Op een grafsteen stond vermeld dat de soldaat bij Carvium begraven was. Ook kwamen vele bouwresten boven water, zelfs zoveel dat het baggerwerk gestaakt werd. Daar ergens in een vlek van 200 bij 70 meter moet het castellum Carvium gelegen hebben. Diverse pogingen met duikers zijn al ondernomen om meer boven water te halen maar het donkere en zeer troebele water bij de bodem stond succes in te weg. Jan Verhagen bedacht dat als de AWN-ers vanaf een ponton met lange staven in de bodem zouden prikken de steenresten sneller gelokaliseerd konden worden, de duikers veel gerichter kunnen zoeken. Extra probleem/ uitdaging; de waterdiepte varieert tussen de 5 en 20 meter, zodat er op een ponton met lange onhandige staven gemanoeuvreerd moest worden. Op dit moment van schrijven is het onderzoek halverwege zodat ik nog geen duidelijke bevindingen kan rapporteren maar binnenkort meer!
Assistentie opgraving Romeins grafveld in Huissen
Via het landelijk bestuur van de AWN werd een oproep gedaan voor vrijwilligers bij de opgraving van het grafveld. Deze inzet van vrijwilligers kwam mede tot stand na onderhandelingen tussen de opdrachtgever van het archeologische onderzoek (de projectontwikkelaar van de woonwijk) en het uitvoerend bedrijf ADC Archeoprojecten. In totaal zeven vrijwilligers van afdeling 17, twaalf van afdeling 16 en zesentwintig uit de rest van het land hebben, onder leiding van de ADC archeologen per dag zo’n 5 tot 10 graven uit de Romeinse tijd bloot gelegd. Vele mooie vondsten van terra sigalata tot Romeins glaswerk in perfecte conditie kwamen tevoorschijn.

   
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle veldwerk.