Veldwerk 2017

Op het Kerkplein in Arnhem, voor de toren van de Eusebiuskerk, werden in 2017 door het archeologisch bureau BAAC opgravingen gedaan. Een aantal leden van AWN- afdeling 17 nam hieraan deel
Vóór de Tweede Wereldoorlog was het huidige Kerkplein geen open ruimte, maar een deel van de binnenstad, bestaande uit verschillende straten met dichte bebouwing. Dit gebied heeft zwaar te lijden gehad van de oorlogshandelingen. Na de oorlog zijn de resten van de oude bebouwing grotendeels verwijderd en is het gebied grotendeels opnieuw bebouwd. Het Kerkplein is daarbij vrij gelaten.

Nu zijn er plannen ontstaan om dit plein deels weer te bebouwen. Hieraan vooraf gaand wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hoewel na de oorlog veel muurresten zijn verwijderd, blijkt er nog genoeg in de grond te zitten, zoals keldervloeren, putten e.d. Bovendien is het diepste niveau met de oudste resten bewaard gebleven. Hierin zijn tot nu toe sporen van bewoning uit de 11e en 12e eeuw aangetroffen, dus van vóór de periode waarin Arnhem een ommuurde stad was.

Beelden van de opgraving en interview met archeoloog Leo Smole:  Naar de videofilm, geplaatst door Archeohotspots