Veldwerk 2019

Veldwerk Arnhem Schuytgraaf

De archeologische dienst van de gemeente Arnhem had leden van de AWN uitgenodigd om op 21, 22 en 23 augustus te helpen bij een opgraving bij de Marasingel in Schuytgraaf, stadsdeel van de gemeente Arnhem. Het betrof een strook grond, die bij de eerdere opgravingen nog niet was onderzocht.
Naast diverse grondsporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd werden ook aardewerkfragmenten, een armband en een ringetje uit de late IJzertijd of begin Romeinse tijd gevonden. De samenwerking tussen de beroepsarcheologen en de vrijwilligers van de AWN was zeer plezierig en voor de AWN-ers bovendien leerzaam.

Op 27 en 30 augustus heeft AWN-17 onder eigen verantwoordelijkheid een vervolg aan deze opgraving gegeven. Van verschillende greppels werd de vulling verder uitgegraven om meer dateerbare vondsten te verzamelen. Een grondspoor was zo diep dat op 1,15 m onder het aangelegde vlak de bodem nog niet was bereikt. Hieruit kwam veel Romeins aardewerk, waaronder stukken van dolium en wrijfschaal. Ook kwam hieruit een bronzen voorwerpje, dat waarschijnlijk is gebruikt als sluiting van een riempje. Het was goed om weer eens aan onze vaardigheden te werken en het weer werkte prima mee!

 

   
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle veldwerk.