Veldwerk 2021

Geitenwaard bij Herwen, Zevenaar
Eind 2020 kreeg AWN-17 een tip over kleiwinning op een akker van ruim 8 ha in de Geitenwaard bij Zevenaar. Daar zou in de wand van de kleiput ijzertijdaardwerk te zien zijn.

Enkele leden van AWN-17 hebben toen de kleigroeve onderzocht en constateerden dat in een hoek van de kleiput op 1 meter onder het maaiveld inderdaad vele fragmenten ijzertijdaardwerk te zien waren. Om toestemming te krijgen voor archeologisch onderzoek werd contact gezocht met de steenfabriek die verantwoordelijk was voor de kleiwinning en de archeologische dienst van de provincie Gelderland. Deze toestemming werd verkregen. Navraag wees uit dat in 1986 een vergunning voor ontkleiïng was afgegeven en dat daarom geen archeologisch onderzoek verplicht was.

In de periode januari 2021 t/m juni 2021 werden in het voorste deel (noordelijk deel) van de gegraven kleiput door amateurarcheologen van AWN-17 veel ijzertijdaardewerk en dierlijk bot opgegraven. In de nabijheid van het ijzertijdaardewerk werden ook wel eens Romeins aardwerk en metaalvondsten geborgen. Ook deze vondsten bevonden zich op ongeveer 1 meter onder het maaiveld: in dezelfde horizont als de ijzertijdvondsten.
 
Verder naar het zuiden op anderhalf tot 2 meter onder het maaiveld werden paalsporen, vuurkuilen en kleine fragmenten aardewerk uit de bronstijd waargenomen. Ook troffen de amateurarcheologen op 2 meter onder het maaiveld, op de Kreftenheye-afzetting, vuursteenafslagen en kwarts aan. Het een en ander werd gemeld bij de provincie Gelderland.

In het najaar van 2021 werd in het zuidelijk deel klei afgegraven. Daar kwam toen een bakstenen put en bewoningsresten uit de nieuwe tijd tevoorschijn. Wekenlang werd weinig opmerkelijks meer gevonden. In november 2021 werden in het oostelijk deel van de akker in een nieuwe kleiput in de toplaag van Kreftenheye-afzetting een twintigtal donkere sporen, veel vuursteenafslagen, bot en kwarts zichtbaar. Omdat deze vondsten al snel onder water kwamen te staan en nog voor het water gezakt was, deze put weer opgevuld werd met grond van elders, zijn deze vondsten niet verder onderzocht.


Het archeologisch onderzoek in de Geitenwaard kwam pas in een stroomversnelling toen begin december 2021 de vrijwilligers van AWN-17 weer Romeinse vondsten aantroffen in een nieuwe kleigroeve in het midden van de akker.

Klik hier om te lezen dat in 2022 de opgraving bij Herwen van internationaal belang bleek.

   
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van alle veldwerk.