Verhuizing afgesloten

Het afgelopen voorjaar (2022) is een intensieve periode geweest waarin we
verhuisd zijn naar een nieuwe werkruimte op de Molenbeekstraat in
Arnhem. We hebben hard gewerkt, frustratie gekend maar het ook erg
gezellig gehad. Om deze periode af te sluiten zijn we met elkaar op
excursie geweest naar de kasteelboerderij Huys Sevenaer. Hier kwamen
monumentenzorg, archeologie en ecologische landbouw uitgebreid aan de
orde. Na afloop hebben we gezellig met elkaar geluncht in de moestuin
van het landgoed. Hier bood Jan Verhagen zijn proefschrift aan aan
onze voorzitter Rob Nijsse. Jan zal op 27 september a.s. zijn
proefschrift verdedigen aan de VU in Amsterdam.