woensdag 11 april 2018 -> lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland

Woensdag 11 april 2018
20.00 u
Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
  
De Oost-Romeinse keizer Galerius (250 – 311 n. Chr.), regeerde van 305 – 311 n. Chr.
In 2002 is in Thessaloniki, Noord-Griekenland, het archeologisch onderzoek en restauratie naar zijn paleis gereed gekomen. In 2017 kwam de restauratie van zijn mausoleum, de huidige ROTONDA (kerk) tot stand. Bijzonder zijn de inmiddels wereldbekende en gerestaureerde mozaïeken in deze ROTONDA. Bij zijn paleis hoort ook de ‘Kamara’, de triomfboog die al eerder gerestaureerd werd.

Frank Veldt zal u meenemen met zijn verhaal naar het leven en sterven van deze keizer.
Frank is mede door zijn langdurig verblijf in Griekenland in de gelegenheid om regelmatig diverse musea en sites te bezoeken. Hij raakte erg betrokken bij de geschiedenis en archeologie van het land. Vanaf 1969 is hij aanwezig geweest bij opgravingen in Macedonië, Griekenland zoals in Kavalla, Vergina en Thessaloniki en Kallikratieia. Ook was hij, vanaf 1992 regelmatig aanwezig bij de  opgraving van het Romeinse Forum, in het centrum van Thessaloniki.