• Nieuw nummer Archeologie in Nederland en AWN magazine

  Van onze drukker hebben we begrepen dat het nieuwe nummer van Archeologie in Nederland (AiN) en AWN magazine (AM) rond 20 maart in de bus ligt. Dat is iets later dan normaal, maar het nieuwste issue komt er dus echt aan!

  Verder lezen  
 • Oudste mens en oudste kunst uit de Noordzee

  Unieke ijstijd-ontdekkingen uit prehistorisch Noordzeelandschap   Een fragment van een menselijke schedel uit de collectie van het Rijkmuseum van Oudheden en een versierd bot van een bizon blijken uiterst zeldzame vondsten uit het einde van de laatste IJstijd. Ze zijn 13.000 jaar oud en zijn daarmee de vroegste moderne mens van Nederland en de oudste […]

  Verder lezen  
 • De AWN website “Archeologie op school” is vernieuwd !!!

  AWN-afdelingen aan de slag met archeologie op school De AWN beschikt vanaf 2012 over de website www.archeologieopschool.nl. De website is indertijd ontwikkeld door de AWN-Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie. Op de website is informatie te vinden over archeologische erfgoededucatie voor met name het basisonderwijs. Ook afdelingen kunnen hier hun nieuws over erfgoededucatie plaatsen. Archeologie speelt […]

  Verder lezen  
 • Jaarboek Nederlandse Archeologie in voorverkoop met korting

  De organisatie achter het jaarboek Nederlandse Archelogie biedt AWN leden een extra korting in de voorverkoop aan. 22,50 In plaats van 29,95. Deze actie duurt tot 31 maart. Publicatie Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017 Stichting Archeologie & Publiek brengt in samenwerking met Pronk Producties en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in […]

  Verder lezen  
 • Jaaroverzicht 2016 nu beschikbaar

  Met enige vertraging is net na het nieuwe jaar het Jaaroverzicht 2016 afgemaakt.Het staat op de site onder: [over AW] [documenten]. Tijdens de jaarvergadering zullen er ook enkele exemplaren op papier voor elke afdeling beschikbaar zijn. Het Hoofdbestuur zal zorgen voor verzending naar landelijke contacten, net zoals vorig jaar.

  Verder lezen  
 • Tom Hazenberg ontvangt de Cultuurprijs Zuid-Holland 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds

  Den Haag, 20 november 2017 – De Cultuurprijs Zuid-Holland 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds is toegekend aan de Leidse archeoloog Tom Hazenberg. Deze prijs gaat naar een laureaat die een voortrekkersrol vervult op een specifiek werkterrein van het fonds in de provincie Zuid-Holland. Dit jaar is gekozen voor het werkgebied roerend erfgoed; erfgoed dat […]

  Verder lezen  
 • Archeologische Werkgroep Waterland (AWW) exposeert in Monnickendam

  MONNICKENDAM: HANDELSSTAD DOOR DE EEUWEN HEEN Een keer per jaar krijgt de Archeologische Werkgroep Waterland de gelegenheid in de wisselvitrine van de Historiezaal van het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam te exposeren. Dit jaar staat de vondstenexpositie in het teken van de handel in de 16e, 17e en 18e eeuw. De expositie is van start […]

  Verder lezen  
 • Huis van Hilde opent permanente ArcheoHotspot

  Sinterklaas wijdt op 1 december archeologische doe- en ontdekplek in Wie met echte vondsten aan de slag wil, kan voortaan terecht in de ArcheoHotspot in Huis van Hilde. Niemand minder dan Sinterklaas opent vrijdag 1 december deze permanente en gratis toegankelijke archeologische doe- en ontdekplek. Groot en klein kan er kennis maken met archeologisch werk, […]

  Verder lezen  
 • Afgevaardigdendag 2017

  Op 11 november vond de jaarlijkse Afgevaardigdendag van de AWN plaats. Wederom was de RCE bereidt om hun hoofdkantoor in Amersfoort aan te bieden als locatie voor deze dag, waarbij de afgevaardigden van de afdelingen samen met het hoofdbestuur discussiëren over het functioneren van de AWN. Centraal stonden dit jaar de organisatiestructuur van de AWN […]

  Verder lezen  
 • De ArcheoHotspots winnen de Grote Archeologieprijs

  De ArcheoHotspots hebben de Grote Archeologieprijs gewonnen. De tweejaarlijkse prijs voor archeologie en publiek werd tijdens de Nacht van de Geschiedenis op 28 oktober uitgereikt in het Rijksmuseum. Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson Museum en initiatiefnemer van de ArcheoHotspots en Marjolein Woltering, landelijk projectleider van het project, namen de prijs in ontvangst. ​​ […]

  Verder lezen  

All Rights Reserved