• Archeologen ontdekken onbekende Romeinse ‘snelweg’ en groot kanaal

  28-07-2021, 09:19 In de buurt van Oosterhout bij Nijmegen hebben archeologen een zeldzame Romeinse “snelweg” gevonden. Tot hun verbazing bleef het hier niet bij. Ze vonden daarna een kanaal van meer dan 10 meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt

 • Oude botten, nieuwe verhalen – nieuwe tentoonstelling in Archeologiehuis Zuid-Holland.

  9 juli 2021 Foto: In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd een groot grafveld uit de Romeinse tijd blootgelegd in Valkenburg (gemeente Katwijk). Het menselijk botmateriaal uit deze opgraving wordt momenteel opnieuw onderzocht met de modernste onderzoeksmethoden. Hoe gezond waren de vroegere bewoners van Zuid-Holland, waar kwamen ze vandaan

 • De reuvensdagen 2021 gaan door!

  Vanwege de corona-maatregelen is lang onduidelijk gebleven of we in 2021 fysieke Reuvensdagen konden organiseren. Inmiddels is de kogel door de kerk. Het gaat door, zij het iets anders dan jullie gewend zijn. In 2021 organiseren we namelijk hybride Reuvensdagen (een dag fysiek op locatie, een dag online).  VOOR IEDERS AGENDA

 • Vooraankondiging Cursus over de Omgevingswet

  Speciaal voor u als erfgoedvrijwilliger organiseren de AWN-Nederlandse Archeologievereniging en de Vereniging Bond Heemschut de Cursus “Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet”. Tijdens deze cursus leert u als erfgoedvrijwilliger op een effectieve manier op gemeentelijk niveau op te komen voor het belang van erfgoed onder het stramien van de nieuwe Omgevingswet. Voor

 • Archeologie voorhof kasteel de Nijenborgh van start! (en update dd 5 juli 2021)

  Maandag 21 juni zijn de werkzaamheden gestart op de voorhof van het voormalige kasteel de Nijenborgh in Weert, het terrein waar voorheen de houthandel gevestigd was. De voorburcht wordt gesaneerd en er wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt het volledige stadspark eind 2021 geopend. De bestaande verharding wordt

 • Platform “Leer je Erfgoed” helpt vrijwilligers

  Wellicht ben je al bekend met het platform Leer je Erfgoed, maar graag brengen wij dit (nogmaals) bij je onder de aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat dit online platform jouw vrijwilligers helpt zich nog prettiger te voelen binnen de organisatie en toerust met de juiste kennis en kunde.  Over Leer je ErfgoedLeer je Erfgoed is een

 • Fundering Romeins gebouw in Nijmegen West gevonden

  25 mei 2021Afgelopen week hebben archeologen van de gemeente Nijmegen een stukje van de oude Romeinse stad in Nijmegen West blootgelegd, in het Waalkwartier. Op de plek waar dit jaar de bouw van een woontoren aan de Waal start zijn de funderingen van een Romeins bouwwerk aan het licht gekomen.

 • Help het museum in de buurt te heropenen! Erfgoedvrijwilligers gezocht

  Help het museum in de buurt te heropenen!Vanaf 5 juni mogen de musea weer heropenen. Om dat verantwoord en veilig te doen met de nog geldende maatregelen, kunnen zij hulp van inwoners goed gebruiken. De website Erfgoedvrijwilliger.nl doet daarom een beroep op mensen die zich willen inzetten voor een museum of monument

 • Museum Kaap Ski zoekt kunst over de Hoge Berg

  Voor nieuwe informatieborden in het Hoge Berggebied is Museum Kaap Skil op zoek naar tekeningen en schilderijen waarop het gebied staat afgebeeld. De voorkeur gaat uit naar afbeeldingen van voor 1900. Reproducties van deze kunstuitingen moeten helpen de elementen in het huidige landschap in een historisch perspectief te plaatsen. In

 • Nieuwe vondsten kasteelterrein Oud Haerlem

  HEEMSKERK – Wat ligt er precies in de grond op kasteelterrein Oud Haerlem? In 2020 voerde het bureau Saricon voor de gemeente Heemskerk een veldonderzoek uit. De metingen zijn geïnterpreteerd en dat houdt in dat we eindelijk antwoord kunnen geven op deze vraag.  We vonden onder andere een nieuwe kasteelstructuur