9e Metaaltijdendag te Leiden

Op zaterdag 9 oktober 2021 vindt de 9e Metaaltijdendag plaats. Locatie is de Faculteit der Archeologie te Leiden.

Dit keer is de jaarlijkse Metaaltijdendag (organisatie: Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland) gewijd aan de maatschappelijke significantie van ons onderzoek. Wat is het belang van de ontwikkelingen in de metaaltijden binnen onze diepe geschiedenis? Maar ook: wat is de betekenis van relicten en verhalen uit de metaaltijden in het heden. Kort gezegd: waar doen we het voor? De laatste twee millennia voor het begin van de jaartelling vormen in onze geschiedenis een periode waarin belangrijke veranderingen plaatsvinden, onder meer op het gebied van metaalbewerking, handelsnetwerken, nederzettingsstructuur en -systeem, landschapsinrichting etc. Het vele metaaltijdenonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd reikt daar voortdurend nieuwe data voor aan. Verhalen over de metaaltijden vormen daarmee een essentieel onderdeel van onze geschiedenis. Ze bieden een uniek deep history-perspectief op hedendaagse thema’s als circulaire economie, globalisatie, duurzaamheid en landschapsorganisatie. Daarnaast draagt ‘ons’ archeologische verhaal bij aan (lokale) identiteitsvorming, kwaliteit van de leefomgeving, economie en burgerparticipatie.

Dat klinkt uiteraard prachtig, maar is dit werkelijk hoe er naar archeologie gekeken wordt? Wie zit er eigenlijk te wachten op het verleden dat archeologen (menen te) schrijven, en waarom? En willen archeologen eigenlijk zelf wel op dit snijvlak van archeologie en maatschappelijke kwesties opereren? In dit thema willen we een aantal (basale) vragen aan bod laten komen: waarom doen we onderzoek naar de metaaltijden en wat kunnen we er mee? Zien we er genoeg van terug? Hoe komen de metaaltijden aan bod in het onderwijs? Kunnen (en moeten) we het verleden terug laten komen in ruimtelijke opgaven? Hoe komt het terug in musea en in ons onderwijsbestel? Moeten we een maatschappelijk actieve(re) rol innemen? Is een andere manier van werken nodig om de archeologie sterker in de samenleving te verankeren?

Aan de hand van de lezingen willen we over deze vragen een discussie voeren met het huidige archeologische werkveld én de nieuwe generatie archeologen die momenteel opgeleid wordt.

Het programma kunt u inkijken via http://www.metaaltijden.nl/programma/. Daar vindt u ook de link om u aan te melden. Het congres vindt zowel fysiek als digitaal plaats, u kunt dus ook thuis de lezingen volgen.

Verdere informatie is te vinden op www.metaaltijden.nl.