Lezing: Onderzoek naar de West-Friese Bronstijd

Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG) organiseert in november en december van dit jaar weer drie lezingen. Deze lezingen zouden vorig jaar al plaatsvinden, maar moesten i.v.m. de coronamaatregelen een jaar worden uitgesteld.

De data van de lezingen zijn de dinsdagen 16 november, 30 november en 14 december 2021.

Het thema van de cyclus van drie lezingen is de bewoningsgeschiedenis van West-Friesland in het algemeen en het Geestmerambacht in het bijzonder.

Overzicht van de lezing:

  1. Dinsdag 16 november 2021

Spreker is Wouter Roessingh. Titel van de lezing: Onderzoek naar de West-Friese Bronstijd. Een kort overzicht van veel onderzoek en een blik op de toekomst: wat willen we nog weten van dit oude cultuurlandschap?

Zo’n 80 jaar geleden ontdekten archeologen dat het oostelijk deel van West-Friesland in de Bronstijd, zo’n 3500 jaar geleden, druk bevolkt moest zijn geweest. Het gebied ligt bezaaid met grafheuvels en vrijwel overal stuiten de archeologen op de laat prehistorische nederzettingsterreinen. De focus van het archeologisch onderzoek is de afgelopen decennia flink verschoven. De eerste opgravingen waren gericht op de grafheuvels, dat waren natuurlijk herkenbare plekken in het landschap. Vanaf de jaren 60 werden ook de eerste nederzettingen onderzocht en sindsdien zijn er grootschalige opgravingen gedaan. De archeologen wisten zich geen raad, er bleek geen einde aan al die bronstijddorpjes te komen! Tot op heden is maar liefst 100 hectare van dit bronstijdlandschap opgegraven en dit heeft een schat aan fantastische informatie opgeleverd. Al deze gegevens zijn de afgelopen vijf jaar gesynthetiseerd in een drietal proefschriften. Wat heeft het onderzoek naar de bronstijdnederzettingen opgeleverd en wat willen we hier nog van weten? Wouter Roessingh zal jullie meenemen naar enkele nieuwe opgravingen in het gebied, waarbij het onderzoek sterk vraag gestuurd is. Dit levert een schat aan nieuwe informatie op, ook al zijn de opgravingen niet altijd meer zo grootschalig als vroeger!

Wouter Roessingh (Hoorn NH, 1980) is Senior Archeoloog bij het bedrijf ADC ArcheoProjecten in Amersfoort. Al ruim 15 jaar graaft hij naar de West-Friese Bronstijd en in 2018 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op de West-Friese bronstijdnederzettingen.

 

 

Praktische informatie

De lezingen worden gehouden in de grote zaal van Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel*.

De avonden in het Behouden Huis zijn globaal als volgt ingedeeld:

19.30 uur tot 20.00 uur inloop

20.00 uur tot 20.45 uur 1ste deel lezing

20.45 uur tot 21.15 uur pauze

21.15 uur tot 21.45 uur 2de deel lezing

21.45 uur tot 22.00 uur Vragen en afsluiting

Corona

Op dit moment geldt dat men bij bezoek aan Het Behouden Huis òf een geldige coronapas (QR-code) òf een aantekening in het “Gele Boekje” óf een recente geldige test moet kunnen tonen. Wanneer in de periode van de lezingen extra maatregelen van toepassing zijn, horen degenen die zich hebben opgegeven dit tijdig van ons.

Aanmelden

Als u een of meer van deze drie lezingen wilt bijwonen, bent u dit keer verplicht u vooraf aan te melden bij Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” via dit aanmeldingsformulier. Of via info@rag-archeologie.nl; vermeld dan a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het aantal personen, of u RAG-donateur bent en welke lezing(en) u wilt bijwonen.

Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Consumpties zijn voor eigen rekening. Na afloop van de lezing stelt Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs. Dit kan ter plaatse in het Behouden Huis door letterlijk “een duit in het mandje of zakje te doen” of door voor- of achteraf een vrijwillige bijdrage over te maken op onze betaalrekening IBAN: NL85 INGB 0000 7791 46 t.n.v. Stg Reg Arch Gheestmanambocht te Alkmaar o.v.v. Lezing.

BELANGRIJK: houd i.v.m. met mogelijke wijzigingen onze website www.rag-archeologie.nl en onze Facebookpagina in de gaten.

*Bereikbaarheid van Het Behouden Huis.

Parkeren: Voor het Behouden Huis of op parkeerterrein bij Vomar Voordeelmarkt, Voorburggracht 415, 1724 NZ Oudkarspel (5 minuten lopen naar Behouden Huis).

Openbaar vervoer: Bus 169 Alkmaar-Oudkarspel vv, halte Zaagmolenweg (5 minuten lopen naar Behouden Huis).

Vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht