ALV in Utrecht

Het landelijk bestuur (LB) van de Nederlandse Archeologievereniging AWN
heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 70e Algemene
Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 25 september in de Torenzaal van het
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) gebouw, Domplein 4, 3512JC Utrecht.

Aanmelden is nog mogelijk!

Zie hier de uitnodiging.