Eendaagse Bodemradar-cursus op 2 oktober

Op 2 oktober wordt er een Cursus bodemradar gehouden in Culemborg. Niet alleen AWN leden, maar ook bv. Heemkunde en andere historische kringen kunnen deelnemen.

Primaire doelgroep zijn AWN WGMA en andere leden, maar ook ieder die in deze materie geïnteresseerd is. De cursus heeft als doel kennisoverdracht met betrekking tot het gebruik van Geofysica in de Archeologie met name bodemradar.

Behandeld worden:

  • De plaats van Geofysica in de Nederlandse archeologie en elders. Wat we kunnen, willen en mogen.
  • Wat gaat er aan een scan vooraf, dus vooronderzoek in literatuur en archief. Het nut van b.v. QGis en Arcgis bij het vaststellen van de beste scan plaats.
  • Wat is Geofysica, wat is een bodemradar en wat kan hij wel en niet.
  • Eindrapportage, omzetten van meet resultaten en vooronderzoek in een rapport.

Plaats: Gelderlandfabriek, naast station Culemborg op zaterdag 2 oktober

Tijd:     Van 11:00 tot 16:00

Kosten: 25 euro voor AWN leden en 55 euro voor niet AWN leden.

Aanmelden door storting van het verschuldigde bedrag op:

Archeologische Vereniging Kempen       NL 74 TRIO 0198 4901 94