Lezing: De ontginningsgeschiedenis in het Geestmerambacht

Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG) organiseert in november en december van dit jaar weer drie lezingen. Deze lezingen zouden vorig jaar al plaatsvinden, maar moesten i.v.m. de coronamaatregelen een jaar worden uitgesteld.

De data van de lezingen zijn de dinsdagen 16 november, 30 november en 14 december 2021.

Het thema van de cyclus van drie lezingen is de bewoningsgeschiedenis van West-Friesland in het algemeen en het Geestmerambacht in het bijzonder.

Overzicht van de lezing:

  1. Dinsdag 14 december 2021

Spreker is Henk Komen. Titel van de lezing: De ontginningsgeschiedenis in het Geestmerambacht.

De lezing gaat over de ontginningsgeschiedenis in het Geestmerambacht met name die van Langedijk en Heerhugowaard. Het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen van Langedijk/ Sint Pancras en die van het meer De Grote Waard en de ontstaansgeschiedenis van Veenhuizen daarin. Het betreft de periode vanaf ongeveer 800 tot de inpoldering van de Heerhugowaard in 1630. Het gebied dus tussen Dijk (Koedijk) en Waard in de middeleeuwen.

Henk Komen is streekhistoricus. Hij heeft een flink aantal kranten- en tijdschriftartikelen en boeken op zijn naam staan over de (historisch-geografische) geschiedenis van onze regio. Van zijn hand zijn o.a. de boeken: Noemenswaard, Stolpboerderijen in Heerhugowaard, Droge voeten op vrije grond – De geschiedenis van West-Friesland en Kennemerland in vogelvlucht en Kapellen aan de dijk – Ontstaan en ontwikkeling van de Langedijker kapellen en hun gemeenschap.

Praktische informatie over de lezingen

De lezingen worden gehouden in de grote zaal van Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel*.

De avonden in het Behouden Huis zijn globaal als volgt ingedeeld:

19.30 uur tot 20.00 uur inloop

20.00 uur tot 20.45 uur 1ste deel lezing

20.45 uur tot 21.15 uur pauze

21.15 uur tot 21.45 uur 2de deel lezing

21.45 uur tot 22.00 uur Vragen en afsluiting

Corona

Op dit moment geldt dat men bij bezoek aan Het Behouden Huis òf een geldige coronapas (QR-code) òf een aantekening in het “Gele Boekje” óf een recente geldige test moet kunnen tonen. Wanneer in de periode van de lezingen extra maatregelen van toepassing zijn, horen degenen die zich hebben opgegeven dit tijdig van ons.

Aanmelden

Als u een of meer van deze drie lezingen wilt bijwonen, bent u dit keer verplicht u vooraf aan te melden bij Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” via dit aanmeldingsformulier. Of via info@rag-archeologie.nl; vermeld dan a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het aantal personen, of u RAG-donateur bent en welke lezing(en) u wilt bijwonen.

Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Consumpties zijn voor eigen rekening. Na afloop van de lezing stelt Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs. Dit kan ter plaatse in het Behouden Huis door letterlijk “een duit in het mandje of zakje te doen” of door voor- of achteraf een vrijwillige bijdrage over te maken op onze betaalrekening IBAN: NL85 INGB 0000 7791 46 t.n.v. Stg Reg Arch Gheestmanambocht te Alkmaar o.v.v. Lezing.

BELANGRIJK: houd i.v.m. met mogelijke wijzigingen onze website www.rag-archeologie.nl en onze Facebookpagina in de gaten.

*Bereikbaarheid van Het Behouden Huis.

Parkeren: Voor het Behouden Huis of op parkeerterrein bij Vomar Voordeelmarkt, Voorburggracht 415, 1724 NZ Oudkarspel (5 minuten lopen naar Behouden Huis).

Openbaar vervoer: Bus 169 Alkmaar-Oudkarspel vv, halte Zaagmolenweg (5 minuten lopen naar Behouden Huis).

Vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht