Lezingendag – Ice-Age Flevoland: Van nijlpaard tot neanderthaler

De AWN Archeologievereniging – Afdeling Flevoland nodigt u uit voor het bijwonen van een serie lezingen in het kader van de tentoonstelling “Ice-Age Flevoland: van nijlpaard tot Neanderthaler” in het Museum Batavialand in Lelystad. Deze lezingen gaan in op de spectaculaire vondsten uit de diepere ondergrond van Flevoland en het IJsselmeergebied. In het opgespoten zand, afkomstig uit het IJsselmeergebied, zijn veel fossiele botten en vuursteen artefacten gevonden uit het ijstijdvak. Voor het programma en aanmeldformulier, zie: Uitnodiging lezingen 14 mei (1)