Open dag Historische vereniging Amstelveen (HVA) i.s.m. Afd. 5 AWN

PROGRAMMA ZATERDAG 18 JUNI 2022
Open dag Historische vereniging Amstelveen (HVA) in samenwerking met AFDELINg 5 van de AWN.
Bezoekers zijn op die dag welkom op de locatie Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen.
Mogelijkheid om  middels rondleidingen nader geïnformeerd te worden over de archeologische collectie, de archeologische activiteiten van VHA/(AWN) en over de (oudere)  lokale opgravingen.
Er zijn twee lezingen:
Om 12.00 en om 15.00 houdt dhr. P. Hoogers een lezing over de opgraving en de bouwhistorie ven “t Kalfje. Dit was een uitspanning (herberg)  die langs de Amstel lag en in 1966 werd gesloopt.