Steentijddag 2022

Als u een bijdrage wilt leveren in de vorm van een lezing op het gebied van de steentijdarcheologie met een archeologische, theoretische of technologische inslag, dan bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden. Doe dat wel uiterlijk 20 november 2021 op het mailadres steentijddag@rmo.nl

Vermeld svp duidelijk: uw naam, de titel van uw lezing en een korte omschrijving van het onderwerp.