Lezingen en excursies

Veel AWN-afdelingen organiseren lezingen en excursies voor hun leden. Meestal zijn deze activiteiten ook opengesteld voor andere geïnteresseerden.

Lezing

De onderwerpen van de lezingen zijn uiteenlopend. Zo worden diverse onderwerpen uit de Nederlandse archeologie belicht. Meestal worden voor deze presentaties archeologen en onderzoekers uitgenodigd om over hun recente onderzoek te vertellen. De afdeling zorgt bij dit soort regionale onderwerpen voor persberichten in de lokale krant en zetten hun lezing open voor alle geïnteresseerden. Voorbeelden voor interessante lezingen zijn:

 • presentatie lokale opgraving
 • materiaalkennis (keramiek, organisch materiaal, bodemonderzoek, metaal, etc.)
 • tijdvakken (IJzertijd, Romeinen, Middeleeuwen, achttiende eeuw, etc.)
 • maritieme archeologie

Lezingen brengen verdieping aan in bepaalde onderwerpen. Denk ook eens aan een lezing als startpunt bij een serie workshops, een excursie of als afsluiting bij een project.

Excursie

Veel afdelingen organiseren excursies naar binnen- en buitenland. Dit kan in samenwerking met andere afdelingen of werkgroepen zijn, maar ook in samenwerking met andere organisaties zoals historische verenigingen. Deze samenwerking zorgt voor regio- en vakoverstijgende kennis.

Ideeën voor excursies zijn:

 • archeologische musea (zie ook lit. en links.)
 • tijdelijke tentoonstellingen
 • open dag opgraving
 • archeologische stadswandeling
 • landschapsarcheologische fietstocht
 • bezoek archeologische dienst
 • bezoek RCE
 • vakoverstijgende excursies zoals bezoek depot natuurmuseum
 • bezoek archeologisch park

AWN meets AWN

Vrijwilligers kunnen ook van elkaar leren, daarom organiseren zij ook bezoeken aan elkaar. Een excursie naar een AWN-afdeling uit een andere regio kan nieuwe inzichten geven en leiden tot nauwere samenwerking met elkaar. Ook kan een tekort aan expertise worden opgelost door elkaar te helpen en kennis te delen.

Contact

Neem voor meer informatie over deelname aan excursies of lezingen in de buurt contact op met de regionale AWN-afdeling of werkgroep.