Rubrieken

Westerheem kent verschillende rubrieken. Vaste onderdelen van het blad vormen de Literatuurrubrieken, de Vereniging en een Column. Daarnaast keren enkele rubrieken regelmatig terug. Deze rubrieken worden hieronder kort beschreven. Wanneer op de rubriek geklikt wordt, ziet u de verschillende artikelen binnen deze rubriek.

Wie kent dit?

Rubriek om te achterhalen wat de functie en de naam is van ‘onbekende’ voorwerpen.

Wie kent deze bijzondere pot

R.C.A. Geerts

Een mysterieus voorwerp uit Zierikzee

L. Goldschmitz

Mijn mooiste vondst

Beschrijving van de meest bijzondere vondsten die gedaan zijn.
Op alfabetische volgorde van de auteur.

Een laat-neolithische bijl uit Haarlem

A. van Assema

Een uniek kokerbijltje uit Leidschendam-Voorburg

R-J. Boon

Een porseleinen schotel uit Westerhout

H. de Bruijn

Een speelschijfje met een verhaal

H. Vermast

De middeleeuwse muren van kasteel Huis ter Kleef

E. Weber

Rondom de Stad

Deze rubriek staat in het teken van ene bepaalde stad. Er wordt geschreven over de geschiedenis van deze stad, maar ook over een voorwerp of structuur die kenmerkend is voor die stad.

 

-Den Haag

Haga post bellum: Hoe de AWN het Romeinse platteland ontdekte.

J. van Zoolingen

-Elburg

Alle zegen komt van boven. Een archeologisch onderzoek in Elburg.

M. Wispelwey

-Helmond.

Drie-oren-kannen: feestkruiken uit Helmond

T. de Jong

-Groningen.

Versierde tinnen lepels uit de Volle Middeleeuwen in Groningen

F. Veenman

-Katwijk

De Archeologische Monumentenzorg en de ‘Methode Katwijk’ toegepast op de Planlocatie Valkenburg, gemeente Katwijk

B. Voormolen

-Medemblik

Middeleeuws Medemblik revisited; vijftig jaar archeologisch onderzoek naar een vroegmiddeleeuwse handelsplaats van Friezen en Franken

J. van Leeuwen & M. Bartels

-Oudewater

De stadsverdedigingswerken van Oudewater

H. van den Ende

-Tiel

Aanzet tot fasering van de handelsnederzetting Tiel

J-W. Oudhof

-West-Friesland

Dijken, havens en een eiland in zee: recent archeologisch onderzoek naar het maritieme verleden van West-Friesland

C. Schrickx & D. Duijn

-Zutphen

De lijmerij op de Mars in Zutphen

B. Fermin

Zo kan het ook

Niet-wetenschappelijke artikelen over activiteiten die een vrijwilliger in de archeologie doet, heeft gedaan of gaat doen. Ook wordt er geschreven over succesverhalen over de vertaling van archeologie naar erfgoededucatie, toeristische en recreatieve voorzieningen, samenwerkingsverbanden et cetera.

De bronstijdspeelplek in Enkhuizen-Kadijken

M. Bartels, M. Talstra, C. Soonius en W. Roessingh