Stages

Ervaring opdoen binnen het vakgebied archeologie of op zoek naar een afstudeerproject? De AWN biedt diverse soorten stages voor diverse typen onderwijs.

Stages voortgezet onderwijs

Een maatschappelijk stage (MaS) van 30 uur was tot het einde van het schooljaar 2013 verplicht voor het voortgezet onderwijs. Nadien is het aan de scholen zelf daar invulling aan te geven. Als AWN willen we deze mogelijkheid blijven stimuleren en ondersteunen.

Verschillende afdelingen bieden leerlingen mogelijkheden voor een MaS. Meer informatie over deze stage en ervaringen van stagiaires staan op www.archeologieopschool.nl

Stages voor HBO en WO

Ook studenten van HBO-opleidingen en universiteiten kunnen bij de AWN terecht voor een stage of een afstudeeropdracht. Dat kunnen archeologie- of geschiedenisstudenten zijn, maar ook diverse andere studierichtingen zoals lerarenopleiding of communicatie. Deze stagiaires helpen ons bij diverse projecten. Het zijn landelijke projecten en projecten van afdelingen. Zo hebben stagiaires bijdragen geleverd of werken nog mee aan:

  • de ontwikkeling van de educatiepakketten
  • het ontwikkelen van een basiscurriculum educatie van vrijwilligers
  • ledenwerving

Op zoek naar een stage?

Studenten en leerlingen die graag stage zouden willen lopen bij de AWN kunnen zich melden bij de voorzitter van de landelijke werkgroep Jeugd en Educatie, schennink-dekker@hetnet.nl

Een eigen suggestie voor een stage of afstudeerproject zijn welkom.